Styrelsemöte

Gårdagens styrelsemöte hölls i Stockholm med IVA som värd. Omvärldsbevakning, FoU, kompetensförsörjning, digitalisering, morgondagens vattenrening för industrin var några av punkterna på agendan.


Mercatus styrelsemöte på IVA

Christer Fuglesang förstärker Mercatus styrelse

För att stärka styrelsens tekniska kompetens är nu Christer Fuglesang invald i styrelsen.

Christer är förutom den ende svenska astronauten, styrelseordförande i Tekniska Museet och har andra styrelseposter, så god erfarenhet av styrelsearbete finns.

-Till Mercatus hoppas jag kunna bidra med en del nya infallsvinklar från mina tekniska kunskaper och erfarenheter samt även med det nätverk jag har, säger Christer.


Anders Adolfsén delägare och VD, Marcus Alsér IT-Strateg, Mia Guldhov personalutvecklare, Kristina Alsér delägare och styrelseordförande,
Kristina Svanberg ekonomiansvarig samt Christer Fuglesang


Mercatus nya styrelse

Mercatus befinner sig i ett expansivt skede och under hösten har styrelsen förnyats och förstärkts med kompetenser som ska bidra till fortsatt positiv utveckling av bolaget. De nya ledamöterna är Kristina Alsér, utvecklingsstrateg, Marcus Alsér, IT-utvecklare och Mia Guldhov, coach och personalutvecklare. Alla är väl bekanta med företaget och har därför snabbt kommit in i verksamheten och är ett viktigt stöd för ledningen. Sedan tidigare ingår även Mercatus vd, Anders Adolfsén i styrelsen.

Mercatus har tydliga strategier för det ständiga utvecklings- och förbättringsarbetet och med den nya styrelsen har vi fått tillgång till värdefull kompetens och nya nätverk inom flera av de områden vi ser ett utvecklingsbehov i, säger Anders Adolfsén.

Den genomgripande LEAN-utbildningen är exempel på arbete som initierats av styrelsen, liksom processkartläggningar för att identifiera risk, flaskhalsar och resursbehov. Styrelsen arbetar också aktivt och nära medarbetarna för att se över och förbättra affärssystem och alla digitala flöden i företaget.


Mercatus styrelseledamöter, Kristina Alsér, Marcus Alsér,
Anders Adolfsén och Mia Guldhov.

 

Månader