Nya generationens provanläggningar

Våra nya prov- och testanläggningar inom membranteknik har nu varit i drift under några månader. Med en mer automatiserad drift och fjärrstyrning kan Mercatus personal övervaka samt kontrollera provkörningen utan att vara på plats.

Testkörningar görs av olika anledningar, exempelvis för kapacitetstest, avskiljningsmöjlighet och provkörning av nya vätskor/föroreningar.

Anläggningarna efterliknar en storskalig anläggning och med loggning av mätningar från instrument kan resultatet läsas av. Gränssnittet är flexibelt och kan kombineras/sammankopplas med andra typer av anläggningar.

Välkommen att kontakta Anders Adolfsén, 0492-171 06, anders.a@mercatus.se, vid behov av provkörning av er processvätska.


Mercatus prov- och testanläggningar inom membranteknik


Joachim ny projektledare

Joachim Karlsson är vårt senaste tillskott på projektsidan. Han kommer närmast från Arla i Vimmerby där han arbetat både som servicetekniker och projektledare på den tekniska sidan och har en el-teknisk utbildning i grunden.

 

Vi välkomnar Joachim till Mercatus där han främst kommer bemanna spån- skärvätskesidan som projektledare.

 


Joachim Karlsson projektledare på spån- skärvätskesidan

Dennis - nyanställd projektledare

Dennis Lindström har rekryterats från projektledartjänst på Gata- och parkavdelningen för två kommuner. Han har en bred bakgrund främst inom livsmedels- och processindustri där han arbetat som operatör, tekniker och projektledare. Utbildningsbakgrunden är datateknik på Högskolan i Kalmar, följt av löpande utbildningar inom yrkesverksamheten.

 

Dennis kommer att arbeta inom projektorganisationen för vätskerening.

 


Dennis Lindström- ny medarbetare på Mercatus projektsida

 

 

Välkommen tillbaka Pär!

Efter att ha tjänstgjort som teknisk chef/miljöchef under 10 år på Arla Foods AB i Vimmerby, kan vi nu hälsa Pär Bragsjö tillbaka till oss. Han arbetade tidigare under 8 år på Meratus som projektledare.

Pär som är utbildad civilingenjör kommer nu att förstärka projektavdelningen och går in som processledare på vattenreningssidan.


Pär Bragsjö tillbaka på projektsidan

 

 


Med nya perspektiv

Mercatus och Iron Design inleder ett samarbete med RISE (Research Institutes of Sweden – tidigare SP, Statens Provningsanstalt) och IUC i Kalmar Län AB (Industriella utvecklingscentra) och Linnéuniversitetet.

Mercatus och Iron Design har tillsammans med rubricerade enheter tittat på möjligheterna att presentera stora komplexa anläggningar med VR- och AR teknik (Virtual Reality=Virtuell Verklighet och Augmented Reality=Förstärkt Verklighet).
Alla som är inne i spelvärlden vet genast hur VR fungerar, på med ”cyklopet” och stig in i en 3D-värld. Pokémon Go i mobiltelefonen är ett bra exempel på Augmented Reality.

Avsikten med tekniken för Mercatus del, är inte att utveckla fantasimiljöer, utan att kunna visa hur en teknisk komplicerad anläggning fungerar genom att ”besökaren” har möjlighet att kunna ”gå in” i reningsanläggningen och se funktioner, detaljer och konstruktioner.
Vi har även tittat på möjligheten att med hjälp av AR-teknik visualisera exempelvis rör- och elinstallation vilket hjälper till att finna ut eventuella problem inför installation av anläggningar. AR-tekniken kommer också väl till pass när personal skall utbildas i anläggningsskötsel. Kompabilitet med 3D-programmet Solid Works som utgör Iron Designs plattform för framtagning av konstruktionslösningar finns.

Mercatus och Iron Design har samarbetat länge och ser med stor tillförsikt att genom IUC i Kalmar Län inleda ett samarbete med VR- och AR-kunnig personal på RISE i Växjö. Vår förhoppning är att det inledande samarbetet resulterar en skärvätskereningsanläggning i VR-miljö som kan demonstreras under mässan Elmia Verktygsmaskiner i Jönköping i maj – där Mercatus ställer ut.


Henric Dahlenfors, Iron Design utrustad med AR-glasögon

Övre bilden, fr vänster: Erkki Lahti projektledare Mercatus, Henrik Karlsson forskare/projektledare RISE, Jerry Eriksson forskare/projektledare RISE, Stefan Karlsson projektledare IUC Kalmar Län AB, Torbjörn Håkansson samverkanskoordinator Linnéuniversitetet, Henric Dahlenfors konstruktör 3D-CAD Iron Design, Jon Lundahl projektledare Mercatus.
Saknas på bilden: Herman Selin och Jan Alsér tekniska säljare Mercatus som också är delaktiga i projektutvecklingen.

Månader