Ytterligare leverans av Centralsystem

Sedan två veckor tillbaka har vi varit på plats hos Ages Casting i Unnaryd för att montera och starta upp ett centralsystem.
Montaget har löpt på bra och nu är anläggningen uppstartad för provdrift. Successivt kommer kunden ansluta bearbetningsmaskiner till centralsystemet. 

Den centrala anläggningen kommer att försörja flertalet bearbetningsmaskiner med ren och tempererad skärvätska.
Anläggningen är optimerad med frekvensstyrda pumpar och huvudflödet renas utan förbrukningsmaterial. Vår leverans innefattar även en brikettpress för att brikettera aluminiumspånorna, på så sätt återvinns och recirkuleras skärvätskan som pressas ur spånorna och materialtransporterna till smältverket minskas. Allt för att spara miljön och ekonomisk vinning.

Har du frågor om skärvätskerening eller spånhantering så är du välkommen att kontakta oss!


Ytterligare ett centralsystem levererat och installerat av Mercatus. Vi tackar Ages Casting i Unnaryd för förtroendet.

Elin - ny medarbetare

Vi vill hälsa vår nya medarbetare Elin Gustafsson välkommen till Mercatus.

Elin är utbildad civilingenjör inom kemisk biologi och kommer att ansvara för våra provkörningar.
Med en helt ny ”park” av provanläggningar kommer Elin att samla in data, utvärdera och dokumentera provkörningen.

Provkörningarna kommer att utföras både ute hos kund och på vår verkstad i Vimmerby. 
Elin Gustafsson framför en utav våra testanläggningar.

Medarbetardag 2019

Årets medarbetardag hölls på Fredensborg Herrgård och hade fokus på hälsa, personlighet och laganda.

Bl.a. föreläste Phil Horsky, coach från Vimmerby Hockey om hur deras lagarbete var uppbyggt och visade på många likheter mellan sättet att driva ett företag och ett hockeylag. Båda enheterna kräver ett fullgott lagspel för att ge bra resultat och att det finns olika uppgifter och personligheter som tillsammans gör en helhet.

Avonova höll en intressant föreläsning om olika stressfaktorer som vem som helst kan drabbas av och gav även bra tips på hur man kan undvika dessa.

Vimmerby IF, Stefan Bragsjö berättade om hur man utvecklat föreningens arbete med både integration av nya invånare samt hur man driver arbetet med att inkludera ungdomar som har funktionsnedsättningar att vara med i olika aktiviteter. Nästan allt arbete görs med ideell insats utan betalning. Hedervärt tycker vi.


Bilder från årets medarbetardag som och hade fokus på hälsa, personlighet och laganda.

Månader