Kundseminarium - värmekraftverk

Under veckan har ett kundseminarium för våra kraftverkskunder hållits på Mercatus.

Dagarna har innehållit främst grundläggande membranteknik, applikationer, drift & underhåll, trender och teknikutveckling inom kraftverk. Det gavs även utrymme för rundvandring, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

På kvällen bjöds till ölprovning på Åbro Bryggeri och dag två avslutades med lunch och promenad i Astrid Lindgrens Värld.


Kundseminarium för värmekraftskunder på Mercatus 24-25 oktober

 

 

Leverans av anläggning för rökgasrening

Denna vecka levererades en processvätskereningsanläggning för rening av rökgaskondensat för biobränsle till ett värmekraftverk i Danmark.

Systemet består av ultrafilter, omvänd osmos, jonbytare, CO2-membranavgasare, EDI och provtagare.


Lastning av anläggning för transport till slutkund.


VD-skifte på Mercatus

Med både teknisk kunskap och tidigare lång erfarenhet från Mercatus, har styrelsen utsett Pär Bragsjö till Mercatus VD, nu när Anders Adolfsén väljer att dra sig tillbaka.

Anders roll är i övrigt oförändrad, han fortsätter arbeta med teknisk försäljning inom processvätskerening och membranteknik.

Pär Bragsjö, till vänster, utsedd till Mercatus nya VD

 

 

 

Vi söker resande servicetekniker

Till vår serviceavdelning söker vi nu en resande servicetekniker.

Läs här om tjänsten

Månader