Selektivjonbytare i drift

För några veckor sedan installerades och driftsattes en selektivjonbytare hos Schütz All-Emballage AB.

Schütz All-Emballage AB är nordens ledande företag gällande nyproduktion, rekonditionering och avfallshantering av IBC-containrar.

Med hjälp av vår anläggning renas tvättvatten från produktionen, innehållande lösta metaller. Efter behandling kan det renade vattnet släppas ut till avlopp.


Anläggningsskötare Mikael Widerström får undervisning i anläggningsdrift


Månader