Förstärkning på service och reservdelsavdelningen

Under sommaren har vi förstärkt vår service- och reservdelsavdelning med Jon Lundahl.

Jon är färdigutbildad gymnasietekniker och han har tidigare praktiserat på Mercatus under utbildningstiden.

 

Jon ute på ett av sina första serviceuppdrag, membrantvätt i Esbjerg

 

Projektarbete kvicksilveravskiljning i kondensatvätskor

Under sommarmånaderna jobbar Elin Gustavsson från Kisa hos Mercatus. Elin har en naturvetenskaplig gymnasieutbildning i grunden och studerar för närvarande till civilingenjör inom kemisk biologi på Linköpings universitet.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att arbeta med ett sidoprojekt gällande kvicksilveravskiljning i kondensatvätskor, under handledning av Bram och Kasten. Hon kommer även att följa med till befintliga anläggningar för att sätta sig in i Mercatus processutveckling och arbetssätt.


Jan Kastensson och Bram Faaij Hultgren tillsammans med Elin Gustavsson i projektet kvicksilveravskiljning

 

 

Månader