Studiebesök på Clab

För ett par veckor sedan hade företaget äran att göra studiebesök på SKB:s anläggning Clab i Oskarshamn som mellanlagrar kärnbränsle.

Mercatus levererade ultrafilter är en del av reningen på anläggningen. Den filtrerar bort radioaktiva partiklar från backspolvatten från jonbytare.

Fakta om Clab:

Clab – mellanlager för använt kärnbränsle i Oskarshamn
I Simpevarp några mil norr om Oskarshamns ligger Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle. Där mellanlagras Sveriges använda kärnbränsle i väntan på att ett slutförvar ska bli klart att tas i drift.
Efter fem års användning i kärnkraftsreaktorn är kärnbränslet förbrukat. Den första tiden lagras bränslet på kraftverken, men efter cirka ett år flyttas det till Clab. Där mellanlagras det i djupa vattenbassänger ca 40 meter ner i berget. Genom att bränslet är täckt med åtta meter vatten skärmas strålningen av och det heta bränslet kyls. Med tiden minskar radioaktiviteten och bränslet blir därmed enklare att hantera i det framtida slutförvar som SKB planerar att bygga i Forsmark.

Ett säkert mellanlager
I dag mellanlagras knappt 6 500 ton använt kärnbränsle i anläggningen. Det sker under ständig övervakning och kontroll. I början av 2000-talet byggdes anläggningen ut och har i dag tillstånd att mellanlagra totalt 8 000 ton. I början av 2015 ansökte SKB om tillstånd hos myndigheterna att lagra upp till 11 000 ton. Skälet är att Clab annars riskerar att bli fullt innan Kärnbränsleförvaret i Forsmark är klart att tas i bruk.

Slutförvaring krävs
Clab är en säker anläggning för dagens behov, men det är ingen lösning på lång sikt. Eftersom kärnbränslet måste isoleras under mycket lång tid krävs ett förvar som är säkert även utan övervakning. Så småningom ska därför bränslet placeras i kopparkapslar och transporteras till det framtida Kärnbränsleförvaret i Forsmark.

Fakta
Driftstart: 1985
Lagringskapacitet: 8 000 ton
Mottagningskapacitet: 300 ton uran/år. En svensk kärnreaktor producerar mellan 15 och 25 ton/år.
Personal: Cirka 100+ årsarbeten.
Driftkostnad: Cirka 170 miljoner/år.


Clab utanför Oskarshamn mellanlagrar kärnbränsle, där Mercatus ultrafilter filtrerar bort radioaktiva partiklar från backspolvatten från jonbytare

 

Christer Fuglesang förstärker Mercatus styrelse

För att stärka styrelsens tekniska kompetens är nu Christer Fuglesang invald i styrelsen.

Christer är förutom den ende svenska astronauten, styrelseordförande i Tekniska Museet och har andra styrelseposter, så god erfarenhet av styrelsearbete finns.

-Till Mercatus hoppas jag kunna bidra med en del nya infallsvinklar från mina tekniska kunskaper och erfarenheter samt även med det nätverk jag har, säger Christer.


Anders Adolfsén delägare och VD, Marcus Alsér IT-Strateg, Mia Guldhov personalutvecklare, Kristina Alsér delägare och styrelseordförande,
Kristina Svanberg ekonomiansvarig samt Christer Fuglesang


Examensarbete tvättstation

Fram till påsk har vi Jon Lundahl på praktik här igen.

Hans utbildning, fjärde tekniska året på Vimmerby Gymnasium, börjar lida mot sitt slut och nu läggs sista handen på examensarbetet som görs på Mercatus.

-Jag har fått uppgiften att göra mitt examensarbete att anpassa en tvättstation. Jag ansvarar för att förbättra och optimera en tvättstation utefter kundens krav, säger Jon.

 

Tvättstationen kommer vara ett komplement till olika ultrafiltermembran som inte har kemdosering inbyggd i processen, istället kommer denna stå utanför anläggningen. Tvättstationens funktion är att dosera in tvättkem tillsammans med vattnet för att lösa upp och ta bort partiklar som fångats upp i membranets filter. Sedan står det en tid så att tvättkemet hinner verka innan det spolas ur och vätskereningsprocessen fortsätter.

 

Membrantvätt är av stor vikt för att upprätthålla livslängden, flödet och kvaliteten på processen.

 

Förutom att syssla med examensarbetet har jag också satt mig in i anläggningars funktion främst på processvätskesidan. Även lärt mig läsa, förstå och använda flödesritningar och stycklistor för att identifiera komponenter i anläggningarna.

 

Har också fått hjälpa till med pågående projekt och där gjort kontroller så komponenter är monterade efter flödesschema och märkning av anläggningar mm.

 

Jon Lundahl tillsammans med handledare Fredrik Wallin på Mercatus

 

Vi tackar Jon för hans tid här och önskar lycka till i framtiden!

EMO-mässan i höst

Även i år kommer vi finnas på plats i Knolls monter under EMO-mässan i Hannover som pågår 18-23 september.

Vi ser gärna att våra kunder och samarbetspartners tar tillfället och besöker oss!

Vet ni redan nu vilken av dagarna ni kommer vara på plats och skulle vilja träffa oss, får ni gärna höra av er till Eva som planerar in ert besök.

Tel: 0492-171 04
E-post: eva.h@mercatus.se

Mer information kommer närmare mässan.


Servicebesök vecka 14

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Månader