Matarvattensektionen på Brista kraftvärmeverk

Hans Svanberg från Mercatus deltog i gårdagens årsmöte med SIAPWS via Matarvattensektionen. Mötet kombinerades bl a med ett studiebesök i Fortums kraftvärmeverk i Brista. Där Mercatus kan där stoltsera med att ha levererat ultrafilter och RO till den fina anläggningen där rening av rökgaskondensat sker.


Rökgaskondensatrening

 

Servicebesök vecka 13

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

 

Earth Hour 2017

Som miljöföretag vill vi förstås även i år uppmärksamma klimatfrågan och visa vårt deltagande genom att släcka ner all vår belysning på företaget.

Vår senaste miljöinvestering är utbyte av lysrör mot energisnåla LED, vilket bidrar till en minskad energiförbrukning och ger oss dessutom en bättre arbetsmijlö.

Släck ned du också kl 20:30 - 21:30 på lördag 25 mars - för att uppmana makthavarna att ta till åtgärder för att hejda den globala uppvärmningen!


Släck ned en timma på lördag 25 mars för klimatet

 

Servicebesök vecka 12

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

 

Slutjustering innan leverans

Flera pågående projekt, både kylmedelsrening- och membrananläggning, slutjusteras innan leverans just nu på plats hos vår underleverantör R-Produktion i Vimmerby.


Slutjustering/montering av projektledarna Erkki Lahti och Patrick Hörmann, Mercatus och elarbeten av Strömstyrkan utförs hos R-Produktion - vår lokala leverantör av kylmedelsreningstank och stativ till membrananläggning.

 


Månader