Servicebesök vecka 44

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

 

Täta leverantörsbesök

Vi har som bekant ett mycket tätt samarbete med våra stora leverantörer i Tyskland på skärvätskesidan.

Många stora projekt är på gång, så för ett par veckor sedan besökte vi Knoll och Cepa tillsammans med kunder för referensbesök.

Även besök gällande projektavstämning av ett centralreningssystem för slipning till slutkund i Polen genomfördes under förra veckan.


Referensbesök i Tyskland


Servicebesök vecka 43

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Jon Lundahl praktikant

Under fyra veckor har vi Jon Lundahl på praktik. Han kommer från Solnehult, strax utanför Vimmerby och studerar det fjärde tekniska året på ingenjörsutbildningen på Vimmerby gymnasium. 

Jon är mycket nöjd med sin praktikplats och berättar att han uppskattar öppenheten i arbetslaget på företaget som råder – det är lätt att komma in i gänget och tycker att företaget kretsar runt laget i stället för jaget. En mycket trevlig överraskning är att det bjuds på frukost, fika och frukt vilket gör att man håller uppe fokus och motivation hela dagen, säger Jon.

-Förutom att främst hjälpa till med tekniskt administrativa uppgifter i projekten har jag även varit med på en serviceresa till vattenreningsanläggningen på Arena Skövde. Det var intressant att se i verkligheten hur exempelvis ett existerande elschema används för att orientera sig i anläggningen och mycket givande att se maskineriet bakom en vattenbassäng och vilket komplext system som krävs för att rena och återanvända dessa stora mängder vatten.


Jon Lundahl på serviceuppdrag på Arena Skövdes
reningsanläggning

 


Servicebesök vecka 42

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

 

Månader