Plastsvetsutbildning

Igår var GPA Academy på plats hos oss för att utbilda några av våra medarbetare i svetsning av PE/PP. Dagen innefattade både teoretiska och praktiska moment.


Fredrik Wallin och Filip Hag, Mercatus praktiserar plastsvetsning
med ledning av Magnus Karlsson, GPA

 


Servicebesök vecka 39

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

 

 

Finjustering ultrafilter

Ultrafiltreringsanläggningen finjusteras av projektledare Fredrik Wallin och verkstadsansvarig Filip Hag i vår verkstad inför kommande FAT-test. Vid denna Final Acceptance Test (FAT) kommer kunden Götaverken Miljö och Energnist från Danmark att närvara för att godkänna testet.

Leveransen består förutom ultrafilter också av RO-anläggning som ska byggas in i kundens befintliga reningssystem och ska rena rökgaskondensatvatten.


Finjustering av ultrafilter inför FAT-test


Servicebesök vecka 38

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Slutgodkänd reningsanläggning på SKB

De första resultaten av det nu färdiglevererade ultrafiltret som ska filtrera bort radioaktiva partiklar från backspolvattnet från jonbytare är mycket positivt. Filtret levererar bra avskiljning av partiklarna vid en jämn hög kapacitet. SKB är helnöjd med anläggningen.

Leveransen består av ultrafilter, arbetstank, rörinstallation och komplett dokumentation innefattande bl a hållfastberäkningar och isometriritningar.

Under vecka 35 genomfördes slutbesiktning samt driftprov av slutkunden tillsammans med det ackrediterade kontrollorganet Inspecta, som övervakar att leveransen uppfyller myndighetskraven för kärntekniska anläggningar.


Godkänd och övertagen ultrafiltreringsanläggning på SKB

Månader