Godkänt FAT-test

Förra veckan genomfördes FAT-test tillsammans med kunden med gott resultat.

Leveransen, bestående av ultrafilter och arbetstank, är nu färdig för utleverans till SKB. Ultrafiltret som ska filtrera bort radioaktiva partiklar från backspolvattnet från jonbytare ska installeras och sedan driftsättas av Mercatus personal under våren.


Ultrafilter klart för utleverans

Servicebesök vecka 4

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Välkommen Patrick

Vid årsskiftet fick vi den äran att ta emot Patrick Hörmann som praktikant. Redan första dagen fick han göra en rivstart och ge sig ut på fältet och delta vid installation av pågående projekt.

Patrick kommer från Bad Saulgau i Tyskland och studerar nu sitt sista år till maskiningenjör och företagsekonom kombinerat med halvtidsarbete som industrimekaniker hos vår största leverantör Knoll Maschinenbau GmbH.

På Mercatus är rollen att supporta i säljarbetet på skärvätske- spånhanteringssidan och delta vid installationer - allt för att få så mycket praktik som möjligt inom det maskintekniska området, vilket är mycket betydelsefullt i utbildningen.

- Målet med praktiken på Mercatus är, förutom den tekniska biten, att också att förbättra det engelska språket och att lära mig svenska, säger Patrick.

Anm: Patrick kan redan prata bra svenska tycker vi.


Patrick Hörmann praktiserar på Mercatus under tre månader

 

Ny installation slutförd

Mercatus har i dagarna avslutat installation och idrifttagning av ett nytt system för rening av slipvatten. Kunden arbetar med hårdmetall och de partiklar som bildas är extremt små och både tunga och lätta. Detta betyder att slipresterna både sedimenterar och flyter på ytan.

För att klara av att producera partikelfri skärvätska till slipmaskinerna har vi valt att jobba med lång sedimenteringstid genom tankar försedda med bottenskrapspel och en finrening av de absolut finaste partiklarna genom automatiskt backspolande sandfilter. Resultatet ser mycket lovande ut. Flödesbehovet ligger omkring 600 liter / minut och slipning sker i 2-skift.


Skillnaden mellan den ”för-renade” lösningen och slutresultatet efter sandfiltreringen
är stor. Slutresultatet påminner om dricksvatten.

I projektet ingår utrustning från Knoll Maschinenbau GmbH som har levererat två större skrap- och sedimenterings-tankar, elektriskt styrskåp och frekvensstyrda pumpar. Eurowater AB har levererat sandfilterenheterna och Hyfra GmbH står för kylningen av skärvätskan. Rör och elarbeten har skötts av Hydrus Rör AB Linköping och Strömstyrkan i Vimmerby.

Projektet i sin helhet, inklusive montage och driftsättning, har letts av Mercatus som tillsammans med vår kund som drivit projektet på ett bra konstruktivt sätt.

Servicebesök vecka 3

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Månader