Leverantörsbesök från Knoll

Förra veckans leverantörsbesök från Knoll avslutades på Mercatus. Här fick Achim Zink träffa alla medarbetare, presentera nyheter och ny teknisk information samt berätta om Knolls imponerande företagsutveckling. Återigen kommer Knoll bygga ut sina lokaler och utöka sin produktion.

   
   Achim Zink från Knoll håller presentation på Mercatus

  
  Mercatus säljare som ansvarar för försäljning inom skärvätske- och
  spånhantering. Herman, Sebastian och Jan, tillsammans med
  Achim Zink, Knoll.

Servicebesök vecka 46

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Projektutveckling på Gränsö

Under veckan har projektgruppen varit på utbildningsdagar på Gränsö Slott för att stärka, utveckla och effektivisera arbetsflödet i gruppen.

 

Projektbesök tillsammans med Knoll

I början av veckan har två av våra säljare varit på ett antal projektbesök gällande spånhantering och skärvätskerening tillsammans med Achim Zink från Knoll. 


Achim Zink, Knoll och Jan Alsér, Mercatus tillsammans med Calle
Kuylenstjerna och Fredrik Wikström från KMT Precision Grinding AB

 

Servicebesök vecka 45

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Månader