SVMF:s höstmöte

Hans Svanberg och Sebastian Gunnarsson deltog förra veckan på SVMF:s (Svenska Maskinhandlarföreningen) höstmöte. Ett besök på Brittiska Ambassaden gjordes där också Energimyndigheten föreläste om metoder för att minska energibehovet.

Höstmötets främsta punkt på agendan var planering för kommande Verktygsmaskinmässa i Jönköping i maj 2016.


Lunch och nätverkande på SVMS:s höstmöte

Servicebesök vecka 48

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

 

 

Servicebesök vecka 47

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

 

Mercatus håller tyst minut för offren i Paris

Vi deltar i den tysta minut EU har utlyst för offren i Paris.

Nätverkande på Matarvattenkonferensen

Under två dagar har den årliga Matarvattenkonferensen (MAVA) pågått där Bram Faaij Hultgren från Mercatus deltagit.

På konferensen delas nyheter, problemställningar och lösningar osv mellan anläggningsägare, konsulter och leverantörer inom matarvattenberedningsbranschen.

 I de fall  där rökgaskondensat  behandlas vidare och blir matarvatten, för att optimera vattenbalansen i kraftvärmeverk, ingår då delar av matarvattenberedningen i Mercatus leverans. Där renas rökgaskondensatet i vårt ultrafilter, RO och EDI.


Konferens och nätverkande på Matarvattenkonferensen

 

 

 

 

Månader