Leverans av keramiskt ultrafilter till Sandvik

Under våren har vi byggt två st ultrafiltrationsanläggningar för att förhindra utsläpp av klorparaffin till miljön.

Anläggningen är nu levererad till vår kund Sandvik i Sandviken där filtren ska jobba redundant -en är i drift medan den andra står standby. Varje anläggning är dimensionerad för en genomsnittskapacitet på ca 65m3/dygn

Installationen sker under juni månad och allt ska vara driftsatt strax efter semestern.


Ultrafilter och värmeväxlare

Servicebesök vecka 25

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Miljörevision ISO 14001

Under måndagen hölls miljörevision här på Mercatus. Revisionen som genomfördes av Scandinavian Business Certification klarades ganska "smärtfritt" med endast ett par små anmärkningar.

 
 Peter Hallberg från Scandinavian Business Certification genomförde
 miljörevisionen. Här på rundvandring på företaget tillsammans med
 
Anders Adolfsén

Servicebesök vecka 24

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Vimmerbyloppet 2015

Vi är liksom tidigare år med och sponsrar Vimmerbyloppet som i år drivs i ny regi av Vimmerby SK. Nytt för i år är att loppet hålls på kvällstid - fredag kl 18:00 den 5 juni.

För anmälan och mer information - www.vimmerbyloppet.se     


Vimmerbyloppet 2015

Månader