Förändring i säljorganisationen

Vid årsskiftet lämnade Erkki Lahti Mercatus för nya uppdrag. Sebastian Gunnarsson som är nyanställd säljare tar nu på allvar Erkkis plats, men har redan börjat jobba in sig i organisationen främst inom skärvätske-spånhanteringssidan.

Sebastian är utbildad maskiningenjör inom produktutveckling och har sedan tidigare erfarenhet från den tunga fordonsindustrin, bl.a. Volvo CE Braås.


Herman Selin och Jan Alsér avtackar Erkki Lahti tillsammans med
Sebastian Gunnarsson

Servicebesök vecka 2

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Månader