Servicebesök vecka 5

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Utbildningsdagar och referensbesök i Tyskland

Idel kostymklädda gentlemen (eller kanske ”Men in black”) under Knolls utbildningsdagar i Bad Saulgau. Mötet hålls i stort varje år för samtliga Knolls återförsäljare ”world wide” och i år var totalt ca 85 stycken samlade. Nyheter presenteras och siffror och mål gås igenom samt redovisning av olika stora projekt som levererats ut under det gångna året är stående programpunkter.

 
"Men in black" på Knolls utbildningsdagar

Mötet avslutas med ett besök på Knolls verkstad där olika nyheter kan beskådas.


Här visas Knolls nya svetshall på 7500 m2 som är inflyttningsklar
och där ett automatiskt höglager för plåt har installerats.
Lokalen kommer att fyllas med svetsrobotar för svetsning av
standardprodukter


För Mercatus del blev det ytterligare en dag i Tyskland och vi förflyttade oss från Bad Saulgau till Lahr. I Lahr finns centrifugtillverkaren Cepa som förevisades för en av våra kunder. Besöket avslutades sedan med ett besök på en referensanläggning som har både Knoll och Cepas produkter installerade sedan mer än 10 år. Totalt finns 9 centrifuger på plats och ett omfattande transportsystem under golv. Inget spån och ingen olja hanteras av någon personal – allt sker automatiskt.


Referensanläggning i Tyskland där både Knolls och Cepas produkter
är installerade

 

Servicebesök vecka 4

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Välkommen Hans

Tack vare en ökad efterfrågan på service och reservdelar, kompletterar vi vår serviceavdelning med ytterligare personalresurser.

Vi välkomnar nu Hans Svanberg, som kommer från logistikbranschen där han framförallt jobbat med kundkontakter. Han kommer främst att jobba med service- och reservdelsförsäljning ute på fältet - ett ytterligare steg i vår strategi mot hög servicenivå och nöjda kunder.


Hans Svanberg nyanställd på Mercatus serviceavdelning

Servicebesök vecka 3

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Månader