Servicebesök vecka 44

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Servicebesök vecka 43

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

 

Kundanpassning, miljö och design

Vi har i dagarna levererat och färdigställt en slipvattenanläggning för emulsion i Göteborg.

Anläggningsleveransen som är anpassad för ett flöde på ca 2500 lit / min består av Knolls Vakuum-Luftfilter, tankar, pumpar, värmeväxlare och skruvtransportör levereras dessutom med komplett rörinstallation, el- och mekanisk installation samt utbildning.

Miljö & design 

Mercatusanläggningar är givetvis alltid dimensionerade för de föroreningar som avses att belasta de olika ingående enheterna. Låg serviceinsats och minimering av stillestånd är viktiga punkter och servicevänlighet och åtkomlighet är de punkter vi tittar på när designen görs.

I våra anläggningar har vi alltid ett aktivt miljötänk inbyggt. Allt producerat avfall ska vara så miljövänligt som går, d.v.s. torrt slam, torra spånor och därmed underlätta för användaren att lagra eller skicka vidare för råvaruhantering. Som option till samtliga Mercatus anläggningar kan ex. brikettering eller centrifugering offereras vilket gör allt metallavfall till helt ofarlig råvara.


Vakuum-Luftfilter från Knoll GmbH

 

Servicebesök vecka 42

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Mercatus söker nya medarbetare

Vi är som vanligt inne i ett mycket expansivt skede och kundförfrågningar, order och anläggningsleveranser ökar ständigt.
Just nu har vi tre tjänster lediga för omgående anställning och vi ser såväl kvinnliga som manliga sökanden till samtliga tjänster. Vi söker ständigt nya medarbetare och därför anger vi inget ”sista ansökningsdatum” utan närhelst det passar – tag kontakt med oss och informera dig om läget.


Full fart hos Mercatusriddarna - Vi söker nya medarbetare

Trainee / medhjälpare till vår reservdelsförsäljning och serviceplanering

I arbetsuppgifterna kan det förekomma resor och kundbesök, men i huvudsak sker arbetet i Vimmerby. Dagligen sker täta telefonkontakter med kunder. Vanliga diskussioner är om det krävs reservdelar eller kanske en service för att få den aktuella anläggningen att fungera. Tekniskt intresse och problemlösning är självklart en bra grund att stå på.

Elektriker – drifttagare – elkonstruktör

Alla våra anläggningar styrs av PLC-system men vi bygger inget själva. Däremot ritar vi en hel del elscheman och sedan byggs elstyrningen av andra företag. Här söker vi en elkunnig kille eller tjej som kommer att få rita elscheman tillsammans med våra konstruktörer, göra driftsättningar och felsökningar på anläggningar som är levererade till slutkund och vara behjälplig i största allmänhet när det gäller elektriska problem. PLC programmering och ändringar i program sker regelbundet. Resor hör till vardagen, både inom Norden och till andra länder. Vana vid Siemens styrsystem är en fördel.

Teknisk problemlösare – säljare

En av våra nuvarande säljare slutar till årsskiftet och vi söker en ersättare. En stor del av arbetet består i att tekniskt lösa våra kunders problem och se vilken systemlösning som passar bäst, allt med stor motivation och engagemang. Vi värdesätter självständigt arbete men vid behov backar hela teamet upp. Här förekommer täta kontakter med våra tyska leverantörer, tekniska diskussioner och projektmöten.

Ett av världens största företag inom filterteknik är vår huvudleverantör, Knoll GmbH www.knoll-mb.de

Vill du fråga om någon av tjänsterna, välkommen att ringa Anders Adolfsén på 0492 171 06 eller Jan Alsér 0492 171 10. Din ansökan skickas via e-post till info@mercatus.se

Månader