Leveransgodkännande

Tillsammans med vår kund Ekokem har den beställda anläggningen för rening av oljehaltigt vatten idag provkörts och godkänts för leverans hos vår leverantör SLS Norrköping. Leverans av anläggningen kommer att ske under vecka 39 och installation, idriftagning samt 5 dagars test kommer att genomföras veckorna 40 och 41 i Espoo Finland av Mercatus personal.


Ultrafilter, en del av anläggningen för oljehaltigt vatten

Servicebesök vecka 37

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

 

Projektgruppen är laddad för högtryck

Eftersom orderläget fortfarande är på topp fortsätter Jakob Granström att arbeta med oss i projektgruppen. Hans roll är projektassistent och stöttar främst projektledarna i de tuffa projekten som pågår.

Johan Blomquist, projektledare, som tidigare haft reducerad arbetstid, då han kombinerat jobbet här på Mercatus med att vara pappaledig, är nu på plats på heltid.


Jakob Granström och Johan Blomquist i Mercatus projektgrupp

 

Servicebesök vecka 36

 

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Månader