Ny spånhanteringsanläggning levererad och installerad

 

På SAAB –AERONAUTICS i Linköping har vi i dagarna startat upp en ny spånhantering för aluminiumspånor.

Projektet har samordnats av Mercatus och i huvudsak har tre underleverantörer varit delaktiga i leveransen; Weima GmbH, Knoll GmbH och NSM-Magnettechnik.

Saab har tidigare haft en liknande spånhantering men med den gamla utrustningen har vissa delar varit känsliga för ändbitar av aluminium samt ståldetaljer som ibland kan följa med bland spånorna. Den nya anläggningen separerar allt magnetiskt material innan det når själva spånkrossen och sedan är det nya krossverket så pass kraftigt att det klarar att mala ner mindre solida aluminiumbitar till ”spån”.

Krossverket är hydrauliskt drivet och kan köras med optimal hastighet. Steglös reglering mellan 10 – 60 rpm kan enkelt ställas in från den stora bildskärmen.
Hela anläggningen inklusive delar av den gamla befintliga brikettfördelaren styrs nu från ett gemensamt styrskåp med enkla ”touch-kontroller” direkt i bildskärmen
och underlättar självklart hela driften.

Den nya brikettpressen har mer än dubbla kapaciteten jämfört mot den gamla. En ökning med ca 3-4 briketter / minut har skett och det gör att Saab klarar sig kapacitetsmässigt en bra tid framöver. Maximalt klarar den nya anläggningen ca 7 kg briketter / minut vilket innebär ca 10 ton briketterade aluminiumspån / dygn.

Servicebesök vecka 35

 

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Vi klarar trycket


Richard Hag och Kristofer Johansson installerar 

Under sommaren har installationer och idrifttagningar av stora sålda anläggningar duggat ovanligt tätt och pågår fortfarande runt om i landet. Våra tekniker har varit fullbokade även på servicesidan då det också är flera stora sommarservicar som utförs vid semesterperioden när industrin står stilla.

Servicebesök vecka 34

 

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Servicebesök vecka 33

 

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Månader