Servicebesök vecka 21

 

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Stora fördelar med briketteringsanläggning

Folke Sandvik, vd på IAC, International Aluminium Casting Sweden AB, ångrar en sak när det gäller investeringen i en briketteringsanläggning för aluminiumspån från Mercatus – att den inte gjordes för tio år sedan. Vinsterna i ekonomi, miljö och arbetsmiljö är anmärkningsvärda. ”Tyvärr hade vi inte kännedom om tekniken tidigare”, förklarar han. 

Folke Sandvik sorterar ut fördelarna i tre områden: ekonomi, miljö och arbetsmiljö. Läs hela artikeln om briketteringsanläggningen på IAC.

  
Briketteringsanläggning på IAC.

Mercatus levererar spånhanteringssystem för de flesta typer av spånor och applikationer, allt från enkla mindre system till stora helhetslösningar. Systemen kan innefatta bl.a. transportörer, containertippar, spånkrossar, brikettpressar och spåncentrifuger.

Välkommen att kontakta oss för mera information.

Servicebesök vecka 20

 

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Projektgenomgång hos Knoll

Under veckan befinner sig Peter Bieberbach och Jan Alsér i Tyskland för genomgång med Knoll GmbH. Flera stora projekt har rullat in den senaste tiden och kräver ordentliga genomgångar för att allt ska bli så bra som möjligt vid leverans och montering.

En projektgenomgång består av flera olika moment, allmän genomgång / lägesorientering, genomgång av kundföreskrifter, uppställningsplatsen, elektriska föreskrifter, dokumentationsgenomgång samt kundspecifika önskemål.

 
Projektgenomgång hos Knoll i Tyskland under veckan

 

Servicebesök vecka 19

 

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Månader