Snabbare leverans av membran

Eftersom efterfrågan på membran till våra filter har ökat de senaste åren har vi nu de mest sålda 8” GE membran på lager för att korta leveranstiden ut till kunden.
Även vissa sorter av 4” membran finns hemma på lager.

Har ni behov av nya membran hoppas vi att kunna hjälpa er på snabbaste och smidigaste sätt. Behöver ni hjälp med montage av dessa så finns vår serviceavdelning tillgänglig. 

Kontakta vår membranansvarige Bram Faaij Hultgren på telefon 0492-171 12 vid tekniska frågor eller vid direktbeställning reservdelsansvarig Leif Axelsson 0492-171 11 som också bokar in montage med våra resande servicetekniker. 

 

Servicebesök vecka 9

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans! 

 

Snacka arbetsmiljö med oss

Kom o träffa oss på MAX-mässan i Stockholm 18-21 mars så ska vi berätta hur arbetsmiljön ute vid bearbetningsmaskinerna avsevärt kan förbättras genom våra produkter.

Med en väl fungerande skärvätskerening och spånhantering kan mycket tid och pengar sparas och dessutom ge en bättre arbetsmiljö för maskinoperatören.
En ren och välhållen skärvätska minskar risken för allergi och irritation och främjar även en bättre produktion.

Förutom skärvätskereningssystem visas vakuumsugsystem, ett mobilt sugaggregat som underlättar städningen i och runt maskinerna. Besök vår monter A15:18. 

Servicebesök vecka 8

 

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Ökad orderingång kräver god planering

Vi har allt sedan senhösten 2013 upplevt en sällsynt positiv orderutveckling.  

Det är naturligtvis glädjande men innebär också mycket hård arbetsbelastning för alla på företaget. Alla våra avdelningar är hårt ansatta men den som har det tuffast är projektavdelning. Det som har synliggjorts under denna period är hur viktig bra planering och bra kommunikation är för lyckad projektgenomförande.

Vi har fram till dags dato inte behövt ta till åtgärden att meddela kunden att vi tyvärr inte kommer att kunna hålla den utlovade leveranstiden. Trots det stora antalet projekt, stora som små, känner vi att projektorganisationen har allt under kontroll. Detta borgar för att vi även framgent kan hålla utlovade leveranstider och andra löften vi givit.

   
   Magnus Nilsson produktionschef på Mercatus håller i projektplaneringen

 

Månader