Ny innovation från Knoll

 

Knoll presenterar sitt nya vakuumfilter i leopardskinn.
Vad har filter och leoparder gemensamt?
Filtrets egenskaper liknas med leoparden
som en jägare.
-Båda når sina mål snabbt  och effektivt, den ena på jakt
efter
matden andra i jakten på partiklar i skärvätskan.

 

Jägaren - som Knoll kallar sitt senast utvecklade vakuumfilter VLO är en modulbyggd filterenhet som kan utrustas och byggas på vartefter med fler filtermoduler på höjden. Jakten på partiklar i skärvätskan anpassas för att uppnå de exakt önskade kraven.

Varje modul klarar upp till 300 liter/minut och filtret kan modulbyggas med upp till totalt tre filtermoduler och kan då rena upp till 900 liter/minut.

Modulerna kan utrustas med olika filtermedia vilket gör det möjligt att anpassa reningsgraden till önskat behov i respektive modul.

 
Datablad VLO

 

Servicebesök vecka 15

 

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Servicebesök vecka 14

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Månader