Morgondagens kommunala vattenrening

Med Mercatus stora kunskap och erfarenhet inom området rening och återvinning av vatten, deltar vi nu i projektet "Morgondagens kommunala vattenrening - en produktionsanläggning för nyttigheter" som drivs av IVL. Jan Kastensson, Mercatus är med i styrgruppen.

Syftet med projektet är att kunna nyttja de naturresurser som kommunalt avloppsvatten innehåller. Både genom att bättre utvinna näringsämnen och energi ur det producerade slammet och samtidigt kunna återvinna vattnet som är en stor bristvara främst i storstadsområden. 

Målet är att kunna byta ut de resurskrävande reningsverken och ersätta dessa med en modern produktionsanläggning där man kan utnyttja energiinnehållet, minimera utsläpp av skadliga ämnen samt återanvända vattnet. Konceptet och tekniken ska säljas in av det svenska bolaget, vilket ska hjälpa mindre svenska miljöteknikföretag att öka sin export inom området och skapa nya arbetstillfällen.

Vill du läsa mer om projektet på IVL:s webbplats, följ länken: Morgondagens kommunala vattenrening

Servicebesök vecka 11

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Välkommen Sebastian

 
Sebastian Liebler från Knoll praktiserar på Mercatus

Den här veckan välkomnar vi Sebastian Lieber som kommer att göra praktik på Mercatus under ett halvår.

Sebastian arbetar på Knoll GmbH och han kommer att göra utlandspraktik under sin studietid hos oss samtidigt som han vill bekanta sig närmare med Sverige, Mercatus och våra svenska kunder för att ytterligare fördjupa samarbetet vi redan har med Knoll. 
 
Han började som industriell mekaniker i Knolls produktion 2008 och kombinerar nu sina ingenjörsstudier med arbete på Knolls försäljningsavdelning som teknisk säljare och marknadsavdelning.

Under tiden här på Mercatus kommer han att sätta sig in i Mercatus arbetsprocess och även följa med ut på kundbesök för att se hur industrin i Sverige skiljer sig mot den tyska bl a.

 

Servicebesök vecka 10

 

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Månader