Servicebesök vecka 46

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Fjärde anläggningen på Arvinova i Arvika i drift

Idag har den fjärde reningsanläggningen tagits i drift som Mercatus levererat via Stenbergs i Jönköping till Arvinova i Arvika. 
- Jag är väldigt nöjd med reningssystemet SF 1000/MW355/F60-4 och skraptransportören 400 K-1, säger Arvinovas platschef Joakim Johansson.


Joakim Johansson, Arvinova och Peter Mattsson, Stenbergs tillsammans med Mercatus
servicetekniker Sebastian Fischer vid reningssystemet.

Fakta SF 1000/MW355/F60-4

3-stegsrening som består av magnetvals som förrening, sedimentationstank med skrapspel som mellansteg och hydrocykloner som slutligt steg.
Används för att rena emulsion förorenad med gjutjärn, stål eller stållegeringar i form av finspånor och grafit.

Kapacitet: Ca 320 l/min
Reningsgrad: Ca 10 – 15 µm
Normaltryck mot maskin: 3 bar
Högtryck mot maskin: 70 bar

Servicebesök vecka 45

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Månader