Sibilia vakuumsugsystem

Våra säljare Jan, Erkki och Herman besöker denna vecka Sibilia i Italien för att utveckla ett samarbete med Sibilia som tillverkar och säljer mobila och stationära vakuumsugsystem.

 
Rundvandring på Sibilia i Italien       Herman vid en mobil industrisug,
tillsammans med Andrea Bondono   DS3000, som enkelt används ute
                                                           i industrin för att ex suga spånor
                                                           och vätskor vid städning av din
                                                           bearbetningsmaskin eller vid allmän
                                                           verkstadsstädning
                                       

 

Servicebesök vecka 48

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Schmalenbergerbesök

I veckan besökte vår pumpleverantör Schmalenberger GmbH från Tübingen i Tyskland oss. Ett mycket givande besök som fördjupar vårt samarbetet, bestående av referensbesök hos Resinit och Ljunghälls och informationsmöte om nyheter, funktioner och erfarenhetsutbyte.


Andreas Wagner och Michael Visser från Schmalenberger GmbH,
Tyskland i pumpdiskussion med Jan Alsér och Bram Faaij, Mercatus

 

Servicebesök vecka 47

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Boom inom rökgaskondensering

Marknaden för rening av rökgaskondensat är stark just nu. Vi har full beläggning i tillverkning och projektledning – vår leverans bestående av ultrafilter och RO, avsaltar och renar det miljöfarliga spillvattnet från metaller och kan med hjälp av Mercatus reningsteknik återanvändas.

Vår erfarenhet inom området är tio år. Den första större installationen skedde till Åbyverket i Örebro under senhösten 2002. Anläggningar under leverans samt nyligen levererade finns bl a hos Öresundskraft, Eksjö Energi, Fortum och Mälarenergi.

Kontakta oss för mera information, vi kan ordna referensbesök hos någon av våra kunder.

Månader