Lågtryck ute - högtryck i Mercatus verkstad

Just nu är det mycket på gång på Mercatus verkstad. Tester körs, många inleveranser, anläggningar monteras och slutjusteras för att sedan levereras ut till kund.


Montageledare Anders Kratz och projektledare Magnus Nilsson
finjusterar RO-anläggning innan leverans till kund

 

Servicebesök vecka 35

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Robin på praktik

Robin Ebbesson från El- och energi programmet gör nu praktik på Mercatus och nio veckor framöver under hösten. Det är Robins tredje år på linjen i Oskarshamn där han utbildar sig för att så småningom kanske bli drifttekniker.

Under praktiktiden kommer han att vara mestadels på verkstaden för att färdigställa de projekt som står för utleverans och serva anläggningar men han kommer även vara med ute på företagen tillsammans med våra servicetekniker och göra servicearbeten.

Vi hoppas att Robin ska få en lärorik period här hos oss och att kopplingen mellan ämnena i skolan och arbetet här stämmer bra överens.


Mercatus servicetekniker Sebastian renoverar en HKS-separator
tillsammans med Robin

 

Servicebesök vecka 34

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Almedalsveckan 2012

Under vecka 27 var Mercatus som vanligt i Visby för att uppleva Almedalsveckan, en intensiv och innehållsrik vecka. Alla dagar fulla av seminarier, möten och debatter.


Visby - Rosornas stad

Över 1800 seminarier under 8 dagar gör att man måste selektera väl och ha ett tydligt mål för att få ut så mycket som möjligt av besöket i rosorna stad.

För vår del riktar sig intresset mot seminarier med bl.a

- Teknikföretagen,
- IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, ett nätverk som har till uppgift att främja de tekniska och ekonomiska     vetenskaperna till nytta för det svenska samhället)
- Vinnova (som stödjer behovsmotiverad forskning och utveckling inom teknik, arbetsliv och verkar för att ny kunskap så effektivt som möjligt omsätts i produkter)


Teknikföretagens seminare i Almedalen

I de ca 15 seminarier Mercatus var med på diskuterades bl..a småföretagens roll i forskning & utveckling, kompetensförsörjning och även vilken roll näringslivet har för att bidra till detta.

Näringslivet har under Almedalsveckan för övrigt visat stort intresse för alla idéer kring just kompetensförsörjning och under hösten kommer diskussioner inom branschorganisationer och näringsliv att föras om bl a hur Regionförbundens projekt, som i första hand vänder sig till de offentliga aktörerna, också skulle kunna utnyttjas av näringslivet.


I vimlet i Visby 

Förutom de intressanta debatterna hann vi även med lite ”sidospår” med besök hos Möbelriket Småland som hade Martin Willers, superentreprenör och designer som föreläsare.
En helt ny tanke väcktes på detta seminarie, Martin hade en idé om att låta unga akademiker, inte minst designers, ska erbjudas praktikplats i en företagsstyrelse.
Ett ypperligt sätt att föra ut kunskapen dessa kreativa ungdomar besitter. Samtidigt ges de etablerade företagen en möjlighet att se sina produkter eller tjänster ur ett nytt perspektiv.

Möbelriket hade även föreläsningar om hur design kan bidra till ett starkare varumärke.

RISE- (Research Institut of Sweden) debatterade ”Hur ökar vi innovationstakten i mindre företag?”
Panelen diskuterade bland annat hur Sverige och särskilt svenska små och medelstora företag ska kunna öka innovationstakten när konkurrensen i det globala kunskapssamhället blir allt hårdare. Moderator var vetenskapskommunikatören Eva Krutmeijer.


Innovativt solskydd ?

 

Månader