Miljöcertifiering ISO 14001

Mercatus är glada och stolta över att vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 Under veckan genomfördes ytterligare en miljörevision av vårt systemet och det godkändes med endast ett par små observationer.

Mercatus är glada och stolta över att vara miljöcertifierade enligt ISO 14001. Under veckan genomfördes ytterligare en miljörevision av vårt systemet och det godkändes med endast ett par små observationer.

 

Stärker varumärket

Ända sedan starten har vårt miljöengagemang varit starkt och vi var ett av de första miljöteknikföretagen som certifierade miljöarbetet enligt ISO 14001. Som leverantör till våra kunder ser vi certifieringen som ett ytterligare bevis på att verksamheten håller god kvalitet i såväl processer och rutiner, som i vårt arbete att minska miljöpåverka

Servicebesök vecka 22

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Vårstädning

Nu är det åter dags för uppfräschning i dikesrenarna. Mercatus är med och sponsrar till dikesstädningen som utförs av idrottsföreningar runt om i landet som pågår just nu, i miljökampanjen Städa Sverige.

Sveriges största miljökampanj Städa Sverige finansieras helt genom stöd från näringslivet. 10 000 ungdomar deltar och städar 12 000 km varje år - resultatet blir 65 000 säckar fyllda med skräp varje år!

De senaste åren har nedskräpningen tyvärr ökat med 24%. Kampanjen som ger ett renare Sverige bidrar också i det förebyggande arbetet att försöka påverka ungdomars attityder till nedskräpning.

 

Servicebesök vecka 21

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Ledighet vid Kristi himmelfärdshelgen

Vi håller företaget stängt på Kristi himmelfärdsdag, torsdagen den 17 maj och fredagen den 18 maj och hälsar er välkomna åter måndagen den 21 maj!

Vid brådskande ärenden finns vi tillgängliga på mobiltelefonnr:  

 Anders 070 520 24 04
 Janne 070 551 21 10
 Peter 070 558 40 20

Trevlig helg!

 

Månader