Valborg o första maj

Vi håller företaget stängt på valborgsmässoafton och första maj och hälsar er välkomna den 2 maj igen!

Vid brådskande ärenden finns vi tillgängliga på mobiltelefonnr: 

 Anders  070 520 24 04
 Janne  070 551 21 10
 Peter  070 558 40 20

 
 Vi önskar er en skön valborgsmässohelg !

 

 

 

Rundtur med Knoll

Under förra veckan besökte Knolls försäljare Heiko Königshoven oss för att tillsammans med Mercatus säljare Erkki Lahti och Herman Selin träffa våra maskinkunder. Avsikten var att Heiko skulle få uppleva skillnader mot den tyska kunden och samtidigt skapa egna erfarenheter vilket sedan kan bidra till ökad förståelse i den dagliga kommunikationen mellan Knoll och Mercatus. Heiko har aldrig besökt Sverige tidigare.

Tyresö Finmekaniska
Heiko och Bengt Svensson från JN-Verktygsmaskiner på välskötta
Tyresö Finmekaniska, där det diskuteras anpassning av tidigare
levererat kompaktfilter, KF 110 special.


-Till skillnad mot Tyskland har Sverige inte många maskintillverkare utan de flesta som arbetar med maskinleveranser är representanter för olika fabrikat med försäljning, reservdelar och service som bas, säger Heiko Königshoven.
I Tyskland har Knolls tekniker direktkontakt med konstruktörer från ex. Heller, Chiron, DMG m.fl. och där alla detaljmått, uppställningar, slangar och elektriska snittställen diskuteras vid framtagning nya maskintyper eller vid uppdateringar. I Sverige behöver inte återförsäljaren göra detta arbete utan designen för eftermonterade anläggningar läggs oftast över på Mercatus.

Vidare har Heiko noterat att vi har väldigt långa avstånd att resa för att nå våra kunder. Vi klarar i snitt 2- max 3 kundbesök / dag medan snittet i Tyskland ligger runt 5 besök. Man kan koncentrera sig runt ett geografiskt område och sedan arbeta där en hel dag. I Sverige kan det bli fråga om en resa på 30 mil mellan två kunder.

Heiko Königshoven
Heiko Königshoven från Knoll på besök. Erkki Lahti i bakgrunden
i kontorslandskapet på Mercatus.

Naturen och avsaknad av bilköer har upplevts väldigt positivt och vi har nog fått en intresserad aspirant för kommande semestrar i Sverige.

En stor del av en bra affärsrelation bygger på att den sociala biten fungerar. Heiko säger att han fått en helt annan förståelse för både vår arbetssituation men även en hel del på det privata planet. Det tycker vi också är en viktig del i det hela – vilket underlättar en bra kommunikation.

Servicebesök vecka 17

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Projektmöte och inspektion hos Knoll

Under några dagar i början av April var vår Jan Alsér hos Knoll för avstämning av nya projektorder. Arbetssättet hos Knoll är detsamma som hos Mercatus.

Alla berörda parter samlas för att få en allmän information om projektet. Teknik, leveranstider, speciella föreskrifter och elektrisk genomgång pratas igenom och representanter från de olika enheterna är samlade.

Alex Dreher, Knoll, projektansvarig diskuterar förutsättningarna i projektet
Alex Dreher, Knoll, projektansvarig diskuterar förutsättningarna i projektet och
intresserade(?) åhörare som har möjlighet att ställa bra frågor

Förutom en dags projektgenomgång fick Jan möjlighet att titta på några pågående leveranser där bl a Knolls nya ”pumptransportörer” var färdiga. Avsikten med den vertikala slutdelen är att kortspånor ska skrapas ut till den integrerade pumptanken där sedan både spån och skärvätska pumpas till central enhet.
Fördelen är uppenbar: Ingen trucktrafik för spånkontainers i verkstadhallarna och allt kommer till ett ställe för vidare behandling

Alex Dreher, Knoll, projektansvarig diskuterar förutsättningarna i projektet
Knolls nya "pumptransportör" med vertikal slutdel

Nya byggnader på gång
I dagsläget är det trångt hos Knoll....extremt hög orderingång har tvingat Knoll att till och med använda gräsmattorna som uppställningsplats i väntan på transport till slutanvändare. Detta har pågått en längre tid och därför tog man beslut om att bygga en ny och effektivare utlastningshall. Den nya hallen börjar nu ta form och ska vara helt klar innan sommaren. Om det sedan påverkar leveranserna positivt får vi avvakta och se......


Överfull utlastning – dagens situation        Den nya hallen under full byggnation

Servicebesök vecka 16

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Månader