Servicebesök vecka 7

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Förbesiktning hos Knoll

Mercatus är nu på plats i Tyskland hos Knoll och förbesiktar en centralreningsanläggning för gjutjärnsbearbetning. Anläggningen ska levereras komplett, i ett stycke på lastbil i slutet av veckan. Vilket avsevärt underlättar montaget på plats och kunden får en enklare uppstart av anläggningen.


Centralreningsanläggningen i Knolls monteringshall

 

 

Servicebesök vecka 6

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Rening av rökgaskondensat vid Fortum Brista 2

Mercatus har fått i uppdrag att leverera en anläggning för rening av rökgaskondensat till Fortums nya kraftverk Brista 2 i Sigtuna. Anläggningen omfattar flera reningssteg bland annat ultrafiltrering, två-pass omvänd osmos och jonbyte. Mercatus utrustning kommer att integreras med rökgasrening och kondensering från Alstom Power i Växjö, som också är Mercatus uppdragsgivare. Slutkunden, Fortum, ställer mycket höga krav på reningsresultat, i synnerhet med avseende på tungmetaller, vilket bidragit till att Mercatus fått uppdraget.

Läs mer om projektet på Fortums sida:

Följ länken;  Fortum bygger nytt kraftvärmeverk


Bild: Använd med tillåtelse från Fortum

 

 

Månader