Servicebesök vecka 9

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Mercatus breddar sortimentet

Läs Mercatus artikel om pumpar i Verkstäderna.

Verkstäderna Nr 1, 2012.pdf

Membranfilteranläggning för flexofärg i drift

Anläggningen som är ett ultrafilter ska rena ca 500 l/h färgvatten på Tetra Pak i Lund som producerar förpackningar inom livsmedelsindustrin. 

Förra veckan monterades och finjusterades anläggningen och togs i drift av Mercatus personal.

Servicebesök vecka 8

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Kristofer förstärker projektgruppen

Låt oss här presentera vårt senaste tillskott i företaget – Kristofer Johansson – han välkomnas till Mercatus projektgrupp.

Kristofer har teknisk bakgrund, både gymnasial och eftergymnasial utbildning inom drift och serviceteknik. Han har tidigare arbetat på Åbro Bryggeri som underhållstekniker.

Målet med Kristofers anställning är att han främst ska jobba inom PLC/programmering efter förstärkt elutbildning i höst.


Kristofer Johansson, Mercatus

 

Månader