Omvänd osmos används vid sanering av förorenad mark

Mercatus har under hösten tillsammans med Svevia i Umeå deltagit i ett projekt som syftar till att rena grundvatten som är förorenat av vägsalt sedan Vägverkets tidigare verksamhet på platsen. Vid en saltdepå hos Svevia i Sollefteå tar man upp grundvatten som efter försedimentering renas med hjälp av omvänd osmos (RO). RO-membranen avskiljer salt som koncentreras och omhändertas. Det renade vattnet återförs genom infiltration till marken inom samma område. Saltavskiljningen i RO-anläggningen är mycket god och en reningsgrad på över 99% har uppnåtts.
Försöken kommer att avbrytas när vintern närmar sig för att återupptas till våren.


RO-anläggningen förbereds för vinterförvaring och kopplas ur av
Bengt Arne Mårtensson. Här tillsammans med ansvariga för Svevias
anläggning i Sollefteå. Jenny Edström och Kristina Svahn, Marksanering

 

 

 

 

Servicebesök vecka 48

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Mercatus News nr 3

Nu kan du läsa Mercatus News nr 3.

Mercatus News nr 3, 2011

I vårt Dokument- & bildarkiv / Nyhetsbrev, hittar du också våra tidigare levererade nyhetsbrev. 
Vill du i fortsättningen ha vårt nyhetsbrev skickat till dig per post eller få det automatisk per mail meddelar du eva.h@mercatus.se så lägger vi till dig på vår sändlista.

Servicebesök vecka 47

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Nytt filter installerat hos SKF


VRF-filter

I samband med leverans och driftsättning har Mercatus medverkat vid ett s.k. SAT-test (Site Acceptance Test) hos SKF.

Filtret som installerats är ett VRF, Vacuum-Rotationsfilter och är anslutet till ett antal svarvar som svarvar lagerringar.
I samma rum som det nya filtret är placerat finns ytterligare tre anläggningar från Mercatus i drift, både för svarvar och för slipmaskiner. Vi får väl snart kalla detta ”Mercatus-rummet”!

Anläggningen är utrustad med lågtryck- och högtryckspumpar upp till 70,0 bar och alla pumpar
är frekvensstyrda för att vara energisnåla.


Extremt bra rening. Provflaskan visar den rena kylvätskan som
pumpas ut till svarvarna och här finns verkligen inget att se
(förutom syntetisk kylvätska)


Testet avlöpte bra, några frågetecken kunde rätas ut direkt och några måste åtgärdas efter hand. Dock inga allvarliga punkter.

Månader