Knoll bygger ut (igen)


Utvecklingen av Knolls lokaler under åren

Under veckan var Anders Adolfsén och Jan Alsér nere i södra Tyskland och besökte bl a Knoll och Schmalenberger (pumptillverkare).

Knoll håller precis på att bygga till ytterligare 2500 m2 avsedd för ny utlastning av gods. Förpackning och emballering kommer att ske stationsvis beroende på produkttyp och all godshantering kommer att ske under tak. Den nya lastplatsen kommer att ha plats för 6 lastbilar med släp och ytterligare plats för 6 väntande kommer att finnas i direkt anslutning till det nya bygget.

Vår nya samarbetspartner Schmalenberger och deras produktsortiment kommer att presenteras löpande på vår hemsida.

Servicebesök vecka 26

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Happy midsummer - Glad midsommar !


Midsummer view from Djursdala, Vimmerby

We wish all of our customers, suppliers and partners a happy midsummer!

 

Mercatus tar över Schmalenberger

Tyska pumptillverkaren Schmalenberger har tidigare marknadsförts i Sverige av Almenco i Göteborg. Efter semesterperioden kommer Mercatus att successivt börja marknadsföra Schmalenbergers pumpar i Sverige, Norge och Finland.

Pumpar har alltid varit en stor del av Mercatus leveransomfång och vi har under åren
fått en gedigen kunskap om teknik, applikationer och specialområden. Knolls pumpprogram har alltid varit en stomme i skärvätskesystemen som levererats och med Schmalenbergers program öppnar sig helt andra möjligheter. Specialpumpar med olika slitbeläggningar, speciella ”knivpumpar” för metallspånor är bara några av alla typer som kommer att kunna tillhandahållas framöver.

Vi kommer med tiden även att lägga upp ett mindre lager av de mest frekventa pumparna för snabb leverans. Vår nya medarbetare, Herman Selin, kommer att bli pumpansvarig och kommer att få en gedigen utbildning, både internt och även hos leverantörer i Tyskland.

Centrifugalpump från Schmalenberger

 

Servicebesök vecka 25

Servicekartan visar var vårt serviceteam är inbokade under veckan. Behöver du service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dig med kort varsel. Ring vår växel 0492-171 00 så lotsar vi dig rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Månader