Projektarbete industriell ekonomi

Företagsanalysen kommer innehålla en grundläggande analys av företagets verksamhet, omvärldsanalys med hot och möjligheter på kort och lång sikt och konkreta åtgärdsförslag till förbättringar och effektiviseringar - en slutlig rapport vi kommer att få del av under våren.

 

Servicebesök vecka 8

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Full fart med anläggningsmontaget på Scania

Provkörning och slutlig intrimning kommer att ske under vecka 10 för att sedan vara klart för drift mot slipmaskinerna på måndagen vecka 11.

Som vi ser det kommer allt att hålla enligt upprättad tidplan och de små problem som varit under montaget har kunna lösas på ett smidigt sätt utan att någon tidsförskjutning har skett.

 

Våra två största entreprenörer som gör själva montagejobbet är SLS AB i Norrköping och Strömstyrkan i Vimmerby.

 

Johanna Hugander och Fahrudin Mahovic från SLS trivs med

monteringsarbetet på Scania

 

Servicebesök vecka 7

Vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin samt ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor. Reparationer och kontroller utförs antingen du har ett tecknat serviceavtal eller om du får ett akut problem när det gäller din pump, spåntransportör, filter, brikettpress, ultrafilter, jonbytare m.m.

Våra servicebussar är utrustade med en hel del reservdelar som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

40-åringen Knoll

 

 Knoll 1970-2010

Knoll är leverantör inom hela skärvätskekedjan, såsom filter, kylmedelsrening, spåntransportörer och pumpar.

 

 

 

Månader