Samverkan ska öka EU-finansieringen till Sverige

- En ökad EU-finansiering skulle leda till ökad export av svensk expertkunskap och bidra till fler högkvalitativa jobb inom forsknings- och innovationssektorn i Sverige. Dessutom skulle ökad EU-finansiering leda till mer resurser för utveckling och demonstration av svensk energi- och miljöteknik, säger Berit Gullbransson, verksamhetschef för Swentecs miljöteknikråd.

Rapporten innehåller ett konkret förslag inom området energieffektivt byggande där en samverkansgrupp ska bildas med svenska forskningsaktörer, industriella intressenter samt regionala och nationella myndigheter. Målet för gruppen är att under tre års tid skapa ett strategiskt samarbete som leder till ökad information om och påverkan på EU:s kommande program och utlysningar.

Läs hela pressmeddelandet på Swentecs sida:  Samverkan 

Källa: Swentecs nyhetsbrev november

Servicebesök vecka 45

I våra servicebussar har vi en hel del reservdelar i lager som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Exportsiffrorna för miljöteknik ökar igen

Läs pressmeddelandet på Swentecs hemsida.

Pressmeddelande exporten ökar igen

 

Servicebesök vecka 44

I våra servicebussar har vi en hel del reservdelar i lager som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Månader