Servicebesök vecka 15

I våra servicebussar har vi en hel del reservdelar i lager som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Medelhavsområdet – kanske en ny marknad för Mercatus och våra klustervänner

Upprinnelsen till projektet var ett möte i Lahti i Finland mellan Mercatus och en partner/kund i Finland samt deltagare från Lahti Science & Business Park. (www.lahtisbp.fi/en)
Lahti Science & Business Park har skött ansökningarna och står nu som koordinator. Projektet har förutom Sverige även parter i Grekland, Italien och Storbritannien. Projektet löper t o m hösten 2012.

STInno som är projektets namn kommer att finnas med på den internationella konferensen Linneus ECO-TECH i Kalmar i November.
(STInno=Sustainable Innovation in Industrial Waste Water Clusters, www.stinno.eu )

 
Projektdeltagare: Ann-Christin Bayard, Sustainable Sweden Southeast AB, William Hogland, professor i miljöteknik och ekoteknik vid Linnéuniversitetet, Erik Ciardi, regionförbundet och Erkki Lahti, Mercatus Enginering AB..

 

Mercatus News nr 1

Vill du i fortsättningen ha vårt nyhetsbrev skickat till dig per post eller få det automatisk per mail meddelar du eva.h@mercatus.se så lägger vi till dig på vår sändlista.

 

 

Servicebesök vecka 14

I våra servicebussar har vi en hel del reservdelar i lager som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Månader