Filtrering av rötrest - Optimering av biogasprocessen


Pilotanläggning, ultrafilter för högtemperatur vid Växtkraft

Växtkrafts anläggning har varit i drift sedan 2005 och här framställs biogas från organiskt hushållsavfall och vallgrödor. Restprodukterna återförs till jordbruket som gödningsmedel.
Även studier av användningen av restprodukterna från processen i jordbruk ingår i projektet.

Membranfiltrering

Ett av projektets mål är att använda membranfiltrering för att minska innehållet av organiska ämnen i det processvatten som recirkuleras till rötkammaren. För att utvärdera detta används Mercatus pilotanläggning i försöken.

Pilotanläggningen är utrustad med keramiska ultrafilter och körs enligt Mercatus patenterade högtemperatur- process. Försöken har gått mycket bra och visar att det finns en betydande förbättringspotential i biogasprocessen. Genom att reducera COD-mängden i processvattnet som återförs till rötkammaren kan mer färskt substrat användas och rötkammaren får en ökad verkningsgrad. Koncentrationen på den fraktion som återförs till åkermarken ökar, med minskad transport- och spridningskostnad som följd.

Den första delen av försöket finns dokumenterad i en vetenskaplig artikel som presenterats på en konferens i Hong Kong tidigare i år:
“Performance Optimization of the Växtkraft Biogas Production plant- the use of membrane filtration”

 

Principschema över processflöden

 

Första fullskaleanläggningen

För att komma vidare och verifiera resultaten på en biogasanläggning i full skala har Energimyndigheten beviljat stöd till en första demonstrations- och utvärderingsanläggning.

Delar av ovanstående material är hämtat från Mälardalens Högskola:
http://www.mdh.se/hst/2.1702/BioGasOpt.
Där finns mer information att läsa om projektet.

 

Servicebesök vecka 4

I våra servicebussar har vi en hel del reservdelar i lager som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

 

Leveransprovning för Nordnorge

Anläggningen består av ultrafilter i kombination med omvänd osmos, och skall användas för rening av lakvatten från en deponi i Tana.

 

Inflyttning av RO-anläggningen i containern

 

Två nöjda projektledare inne i containern - Anna Svensson och Peter Bieberbach
Två nöjda projektledare inne i containern - Anna Svensson och
Peter Bieberbach

 
VD Anders Adolfsén och projektledare Peter Bieberbach


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicebesök vecka 3

I våra servicebussar har vi en hel del reservdelar i lager som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Högt tryck på högtryck

Vi har därför beslutat öka vårt lager så att alla våra kunder kan få leverans utan att behöva vänta. Vi vet att denna pump är viktig i en maskininstallation och att många bearbetningsprocesser inte kan köras utan höga tryck. För närvarande har vi levererat 5-6 pumpar per vecka och trenden visar att det håller i sig.

 Vår Leif Axelsson agerar blixtsnabbt när du som kund
 ringer och har behovet.

 Leif når du på direktnummer 0492-171 11 eller via
 e-post leif.a@mercatus.se

Månader