Helgledigt över jul och nyårshelgerna!

Mercatusgänget önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år!

Svenskt Näringsliv, UF-Företag och Vimmerbyföretag i diskussioner

 


De tre elever som deltog på mötet Gabriella, Olivia och Olivia har
redan
visat framfötterna genom att inom UF starta ”Café 24” som
man driver några dagar i veckan här i Vimmerby. Företaget går med
vinst och det finns mycket att göra.


Christina Fosnes, Regionschef från Svenskt Näringsliv ledde mötet som inleddes av Jan Alsér med en kort presentation av Mercatus. Därefter följde diskussioner om vilka kvalifikationer som efterfrågas inom sektorn ”tillverkande industri”. I diskussionerna framgick att det är många punkter som ska samverka för att dels locka ungdomar till företagen i Vimmerbyregionen samt att behålla ungdomarna i kommunen efter avslutade studier. Infrastrukturen är här en viktig del i det hela, tåg och bussförbindelser måste fungera för att medarbetare ska kunna ta sig kollektivt mellan hemmet och arbetsplatsen.


Christina Fosnes, Regionchef Svenskt Näringsliv

I diskussionerna om vad industrin behöver för kvalifikationer för framtida arbetskraft är språk, främst Engelska och Tyska viktigt, då internationella kontakter bara ökar. Initiativförmåga, kreativitet och ett intresse för arbetet är också viktiga egenskaper för de arbetssökande ungdomar som ska ut i det tuffa arbetsklimatet. Flera deltagare tyckte att ett ”sabbatsår” med en utlandsvistelse var lärorik och ett bra sätt att skaffa sig livserfarenhet på. Många elever är ”skoltrötta” efter avslutat gymnasium och kan behöva lite omväxling innan Högskolan startat och här var nog alla överens, Högskolestudier behövs för att kunna få ett bra jobb i framtiden.

Mercatus på miljöteknikkonferens i Kina

Tony Clark, ambassadråd på Sveriges ambassad, invigningstalade tillsammans med Xie Huasheng, VD för Tianjin Academy of Environmental Sciences (TAES) och Tord Svedberg, VD för IVL Svenska Miljöinstitutet den 26 november då TAES bjöd in till en miljöteknikkonferens.

Delar av ovanstående information är hämtad från CENTECs nyhetsbrev. Där finns ytterligare läsning om svensk miljöteknik i Kina.

 

 

Den svenska delegationen utanför hotellet

 

Match making i Wuhan                                Entrén till konferensen i Wuhan

Avloppsvattenrening i Tianjin                      Slam efter rötkammaren tas om hand

IVLs VD Tord Svedberg inleder                  Jan Kastensson från Mercatus talar om
konferensen i Tianjin                                   processvattenrening

 

 

Servicebesök vecka 51

I våra servicebussar har vi en hel del reservdelar i lager som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Luciafirande på Mercatus

Månader