Servicebesök vecka 46

I våra servicebussar har vi en hel del reservdelar i lager som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Är du nyfiken på Mercatus teknik?

Exempel på provkörningar vi kan erbjuda:

  • Provfiltrering av skär- och slipvätskor
  • Provkrossning och pressning av spån
  • Membranfiltrering av förorenade processvätskor

Fördelarna med provkörningar är många, givetvis för att bekräfta att den valda tekniken fungerar som det är tänkt, men också för att kunna dimensionera anläggningen bra. Allt med syftet att alltid kunna erbjuda rätt teknik till rätt pris!


Ultrafiltreringsanläggning med hålfibermembran på väg till prov-
körning hos Arla i Götene. Mercatus deltog vid idrifttagningen och
därefter har Arlas personal provkört ca 3-4 veckor. Nästa vecka är
det dags för projektmöte med bedömning om hur anläggningen har
fungerat.

 

 

Servicebesök vecka 45

I våra servicebussar har vi en hel del reservdelar i lager som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Månader