Strategiskt personalarbete stärker konkurrenskraften!

Mercatus medarbetare Jan Alsér och Eva Henrysson deltog på IVA:s slutseminarium i 3F-projektet om hur framgångsrika friska företag skapas. Hela seminariet hölls i IVA:s lokaler i centrala Stockholm.

Dagen inleddes med ett ”avslutningsmöte” med 3F-nätverket Syd där Mercatus ingått. Charlotta Wikström höll en mycket intressant föreläsning om mentorskap i företag.

Under eftermiddagen hölls föreläsningar och paneldebatter i ämnet.

Leif Johansson, koncernchef på AB Volvo Göteborg som är en av grundarna till projektet och även 3F:s ordförande, var först ut av föreläsarna under eftermiddagen. Han kunde visa de positiva effekterna av Volvos personalarbete som idag genomsyrar företaget globalt med sin konkurrenskraftiga kultur.

Amerikanen Michael Beer från Harvard Business School höll en intressant föreläsning som visade resultat av studier i ämnet från stora företag där vikten av personalarbetet gett mycket positiva resultat.

Johan Adolphson, BDO Nordic AB, auktoriserad revisor, menade i sin föreläsning att även humankapitalet i företagen obligatoriskt borde visas i årsredovisningen – allt för att ge ett gott förtroende för företaget!

Paneldebatter hölls bl a i ämnen som hur kunden värderar mjuka värden, om personalarbete är en VD-fråga mm. Alectas ägaransvarige Ramsey Brufer fick frågan om hur de som investerare i företag ser på mjuka värdena och det var en viktig faktor. Övriga deltagare i paneldebatterna var Nils Arthur, VD för Profilgruppen, Karin Bernadotte, VD MSD, Cecilia Wennborg vice president Ambea, Carl Bennet huvudägare Getinge, Lifco och styrelseordförande Elanders.

Den röda tråden genom seminarierna var att ett strategiskt personalarbete stärker konkurrenskraften!


Karin Bernadotte, MSD, Nils Arthur, Profilgruppen och Leif Johansson,
Volvo i paneldebatt


Mingel i pausen


Två deltagare från 3F:syd minglar i pausen, Eva Henrysson, Mercatus
och Ingegerd Bengtsson, Spenshult

 

 

Servicebesök vecka 48

I våra servicebussar har vi en hel del reservdelar i lager som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Start up i Skövde - bassängvattenrening

Anläggningen består av ett ultrafilter för rening och återvinning av förbrukat backspolvatten från sandfilter. Anläggningen är den första i Sverige inom detta område.

Kapacitet återvunnet backspolvatten ca: 2000 l/h.

Vi passade även på att basta och provbada äventyrsbadet när vi var där, det var en skön avkoppling efter en hård dags arbete.


Leif Gunnarson, Mercatus programmerar styrskåpet till anläggningen


"Utsikt" till bassängen

 

Servicebesök vecka 47

I våra servicebussar har vi en hel del reservdelar i lager som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Krossförsök i södra Tyskland

I samband med krossningen besöktes även Knoll där tre av Mercatus medarbetare var på utbildning i filterteknik. Knoll hade bjudit in Mercatus tillsammans med den engelska representanten och all utbildning hölls på engelska denna gång.


Full fart på spåntömningen i krossverket


Detaljer i krossverket 


Kan spån vara vackert....? 


På besök hos Knoll där vi hittade andra Mercatusmedarbetare

 

 

Månader