Servicebesök vecka 42

I våra servicebussar har vi en hel del reservdelar i lager som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Swentec visar referensprojekt

Det finns ett stort intresse för svensk miljöteknik, vilket det stora antalet delegationer till Sverige också bekräftar. Problemet har tidigare varit en koncentration av besöken till ett visst antal besöksobjekt samt en dålig koppling från anläggnings- till leverantörsnivå. För att det ska bli affärer räcker det inte med att visa upp de goda exemplen på miljöteknikanläggningar.
Nästa fråga blir: "Var kan jag köpa detta?".

För att råda bot på problemet har Swentec, på uppdrag av näringsdepartementet, startat en insamling av alla dessa goda exempel med en tydlig koppling till leverantörerna och med en nationell spridning – från norr till söder. Dessa samlas nu på www.swentec.se/hitta_miljoteknik, som också finns på engelska. En kartfunktion hjälper till att planera nästa studie- eller affärsbesök.

Kriterierna för vilka anläggningar och företag som ska tas med är, förutom att det ska klassas som miljöteknik, att produkten eller tjänsten ska generera arbetstillfällen i Sverige. Om det är en enskild produkt eller tjänst ska den vara kommersiellt tillgänglig och om det är en anläggning eller ett större system ska det som visas upp demonstrera produkter eller tjänster från leverantörer som är kommersiella.

Källa: Swentecs nyhetsbrev 30 september 2009

 

Servicebesök vecka 41

I våra servicebussar har vi en hel del reservdelar i lager som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Månader