Personalen stärker varumärket

Genom Nätverket 3F, Framgångsrika Friska Företag, som Mercatus deltar i, har IVA (Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademin) gjort en undersökning bland teknikföretags kunder. På basis av dessa kundundersökningar visas att kunderna anser att organisationen bakom ett varumärke som har ett välutvecklat och fungerande HR-arbete har positiv inverkan på viljan att göra affärer med bolaget.

Rapporten publicerades i samband med projektets seminarium under Almedalsveckan i somras, då även intervjuer kopplade till ämnet ”Personalen stärker varumärket” utfördes. Lyssna på intervjuerna på IVA:s sida genom att klicka här för att ta del av vad de intervjuade personerna anser om varför betydelsen av värdeskapande personalarbete har ökat den senaste tiden.  

På denna föreläsning var självklart Mercatus med och lyssnade på föredraget av Maud Olofsson och Volvos Leif Johansson. Lokalen där detta utspelade sig blev på kort tid överfull och många fick tyvärr inte chansen att vara med. Vi tolkar detta som att ämnet är högintressant och det bekräftade självklart de båda föreläsarna.

Varumärket är tillsammans med en god relation med kunder och medarbetare bland det viktigaste redskap vi har att jobba med. Finns inte detta hjälper inte något teknikprat i världen - affärer gör man med någon man litar på och med ett känt / välrenommerat varumärke säger Jan Alsér på Mercatus, som deltog på Almedalsveckan för att lyssna på seminarier.

 

 

Servicebesök vecka 40

I våra servicebussar har vi en hel del reservdelar i lager som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Sweden Green Tech Building invigd med kunglig glans

Mercatus kommer under hösten att ställa ut på mässan, välkommen att besöka oss och andra miljöteknikföretag på utställningen i huvudstaden!

Läs pressmeddelandet på Sweden Green Tech Buildings hemsida.

Servicebesök vecka 39

I våra servicebussar har vi en hel del reservdelar i lager som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra reningsanläggningar som vi kan skicka med omgående leverans!

Helautomatisk reningsanläggning från Mercatus i full drift i Gusum

Reningen består av en skraptank med integrerad ytspolning för fett och olja med finrening genom keramiska hydrocykloner. Lösningen bidrar till att kylvätskan syresätts mycket bra och ska kunna användas under en mycket lång period utan byte.

Månader