Skärteknikföreningens årsmöte

Övrig punkt under förmiddagen var Hans-Börje Oskarssons redovisning av arbetet med CNC-certifieringen. Eftermiddagens program bestod av en presentation av Sandvik i Gimo och deras upplägg vid maskininköp. En rundtur ledd av två trevliga och duktiga guider gav mötesdeltagarna en inblick i tillverkningsprocesserna bakom hårdmetallskären och verktygshållarna.

Dagen avslutades med en välsmakande middag på Gimo Herrgård.

Nationell handlingsplan för svensk miljöteknik

Swentec /Sveriges miljöteknikråd är tillsatt av regeringen för att stärka miljötekniksektorn nationellt och internationellt. För att Sverige ska lyckas på den internationella marknaden behövs det en strategisk plan. Början till detta arbete startade i Växjö den 21 augusti förra året. På plats fanns då ca 150 personer från myndigheter, företag, branschföreningar och forskarvärlden för att skapa en vision för fortsatt arbete inom miljötekniksektorn.

Utifrån det första mötet har nu en strategisk plan sammanställts och denna presenterades den 5 maj i Stockholm. Mercatus representerades av Jan Kastensson och Irena Butaité som kommer att ingå i Swentecs referensgrupp för att utifrån SME perspektivet skapa de rätta förutsättningar för ökad konkurrenskraft genom export.

 

Servicebesök vecka 20

I våra servicebussar har vi en hel del reservdelar i lager som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra anläggningar som vi kan skicka med snabbaste leverans!

Mercatus nya hemsida

Servicebesök vecka 19

I våra servicebussar har vi en hel del reservdelar i lager som kan behövas i akuta lägen, annars levererar vi snabbt från vårt reservdelslager i Vimmerby, där vi har ett stort antal högtryckspumpar, reservdelar, tillbehör och kemikalier i lager till våra anläggningar som vi kan skicka med snabbaste leverans!

Månader