Pumputbildning hos Knoll GmbH

För att kunna hjälpa våra kunder till ännu bättre lösningar med pumpar har vi varit i Tyskland hos Knoll för utbildning. Det var i synnerhet Knolls KTS-pumpar som diskuterades. Dessa pumpar används för att höja trycket på oljor och emulsioner till verktygen i bearbetningsmaskiner.
Utbildningen hölls av Michael Pfiffer och Franz Kienzle från Knoll GmbH.

Mercatusgänget samlat med Michael Pfiffer och Franz Kienzle, Knoll i förgrunden.

Miljöteknik för tillväxt

Mercatus deltar i ett treårigt utvecklingsprojekt som heter Miljöteknik för tillväxt. Projektet syftar till att stimulera framtagandet av morgondagens produkter men framför allt att öka omsättningen och exporten från befintliga företag inom miljöteknik. Kick-off  för projektet hölls i Sweden Green Tech Buil­ding som samtidigt invigdes av Stockholms miljöborgarråd Ulla Hamilton. Mer än 200 personer kom på seminariet som arrangerades av IVL, SMTC m fl. Mercatus fanns på plats via Jan Kastensson som höll en presentation om biogas och filtrering av rötrest under rubriken ”Innovativa tekniker”.

Invigning av Stockholms miljöborgarråd Ulla Hamilton

Jan Kastensson, Mercatus, föredrag om biogas och filtrering av rötrest

"Bilder:  T.M. Busch-Christensen/InPress"

Servicebesök vecka 5

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. Där lotsas du rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.
Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Clean Water Sweden på Säljarseminarium del 2

Förra veckan samlades Clean Water Sweden-nätverket, där bl a Mercatus ingår, för att genomföra del 2 på säljarseminarium i Stockholm. Mötet ägde rum på Gröna Huset i Stockholm som också invigdes samma dag.
Medlemsföretagen diskuterade affärsmöjligheter tillsammans med säljagenten från Polen, Marek Chuber.
Svenska systemlösningar är nyckelordet i samarbetet och synergier mellan små företag hoppas vi kan ge bättre försäljningsmöjligheter utanför Sverige. Även om Polenmarknaden är fokus i nätverket idag, finns det även goda förutsättningar för andra länder också.

Servicebesök vecka 4

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. Där lotsas du rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.
Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Månader