Svensk miljöteknik – samverkan, kommersialisering och nya affärsmodeller

Kristina Alsér ordförande för Swentec, Sveriges miljöteknikråd, och som bekant vår förra vd, uttalar sig om att Swentecs uppdrag är på nationell nivå för att utveckla en effektiv struktur som ska säkra en fortsatt tillväxt för svensk miljöteknik och få svenska miljöteknikföretag att växa även internationellt. Ett budskap som bland annat går att läsa i DI:s bilaga Lönsam återvinning.
Swentecs vision för svensk miljöteknik är att för Sverige ha en drivande roll och leverera världsledande lösningar för en hållbar framtid. För att nå visionen identifierades vid ett strategimöte fem strategiska områden och de kritiska framgångsfaktorerna för varje område, dessa är säger Kristina:
• Svensk miljöteknik behöver robusta och långsiktiga spelregler över mandatperioder samt en tydligare rollfördelning inom det offentliga.
• Vidareutveckla den befintliga svenska kompetensen inom miljöteknik och hållbar utveckling.
• Genom samverkan bli bättre på att identifiera vad vi är unika på och vi kan dessutom bli effektivare om vi kraftsamlar gemensamt kring upphandlingar och koncept.
• Bli bättre på att identifiera vad vi är unika på och på kommersialisering - vi har en hög andel innovationer men inte så mycket som i slutändan blir kommersiella verksamheter.
• Skapa och skräddarsy fungerande affärsmodeller och helhetslösningar för svensk miljöteknik är dessutom en annan utvecklingsmöjlighet.
Är du intresserad av hur regeringen ser på Swentecs updrag och vad näringsminister Maud Olofsson har för budskap föreslår vi att du går in på www.swentec.se.

Kristina Alsér ordförande i Swentec

Anna fick en son!

Vi gratulerar vår vice VD Anna Svensson till nytillskottet i familjen!
Familjen Svensson, Anna, Magnus, Alva och nu även lillebror Axel bor i Rumskulla ca 2 mil utanför Vimmerby.

Anna har planerat att vara mammaledig ca 1 år framåt.

Servicebesök vecka 50

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. Där lotsas du rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.
Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

"Nygammal nyhet"

Mellan år 1984 och 1992 arbetade Mercatus mycket med olika typer av vakuum anläggningar i form av både mobila sugenheter och stora stationära sugsystem. Vi har senaste tiden noterat en ökad efterfrågan från företag som vill ha produkter med hög kvalité och tillförlitlig funktion.

Vi kommer därför att tillhandahålla hela programmet från ca 1,1 kW upp till stora enheter med effekter upp till 200 kW. Både eldrift och dieseldrivna enheter finns på programmet.
Särskilt utmärkande är den oerhört kraftiga industrisugaren typ DS 2 som alstrar ett vakuum upp till 80 % (8000 mm vp). Aggregatet kan användas för att suga stora mängder slam, tungt material såsom mässing, stålslam mm. Sugkapaciteten för vatten och olja är 100 liter på 10 sekunder !!
Mindre stationära enheter för torrsugning finns också med i produktspektrat. Ring och diskutera med oss. Snabba leveranstider, konkurrenskraftiga priser och ett brett utbud av tillbehör.

Servicebesök vecka 49

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. Där lotsas du rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.
Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Månader