Vi önskar er alla en fröjdefull jul och ett gott nytt år!

Vi fortsätter traditionen med att skänka pengar till SOS-Barnbyar i stället för att skicka julkort och julklappar. Fr o m förra året går gåvan till uppbyggnad av Astrid Lindgrens Barnby i Centralafrikanska Buoar, som finansieras helt genom svenska donationer – från både privatpersoner och företag.
Projektet är ett resultat av ett samarbete mellan SOS-barnbyar och Saltkråkan AB med anledning av högtidlighållandet av Astrid Lindgrens 100 års-dag 14 november 2007.
Anledningen till att barnbyn byggs just i Centralafrikanska republiken är naturligtvis det stora hjälpbehovet i landet, som är ett av världens tio fattigaste länder. Landet är ungefär en och en halv gång så stort som Sverige och gränsar mot oroshärdar som bl a Sudan, Kongo och Tchad. Hälften av de omkring fyra miljoner invånarna är under femton år. Byn byggs i närheten av den näst största staden Buar, i ett område där sjukdomar som malaria och hiv/aids i kombination med krig och laglöshet har gjort många barn föräldralösa och många barn saknar tillgång till undervisning och sjukvård.

Familjehusen i Astrid Lindgrens Barnby har fått fasader!

Arbetet pågår för fullt i barnbyn, efter att ha löst problemet med cementbrist har nu familjehusen fått riktiga fasader. Övriga byggnader är under full byggnation och ligger inte långt efter. Totalt uppförs tolv familjehus med plats för 10-12 barn i varje hus, dessutom byggs förskola, skola och en medicinklinik.

God jul och Gott nytt år till er alla från oss alla på Mercatus!

Finanskrisen bäddar för nya gröna affärsmöjligheter

Läs hela pressmeddelandet på Swentecs hemsida och även rapporten till regeringen. Klicka på  länken nedan:

pressmeddelande Swentecs hemsida

Mercatus utforskar marknaden i Sydafrika

Första veckan i december besökte Jan Kastenssson/ teknikutveckling och Irena Butaité /marknadsutveckling Sydafrika. Syftet med resan var att undersöka potentialen för Mercatus teknikleveranser i Sydafrika.
Förstudien är ett projekt som finansieras av SIDA via Nutek ett s.k. svenskt demomiljöprojekt som hjälper svenska SME att demonstrera sin teknik i tredje land och samtidigt lösa vattenproblem: i vårt fall från industrier. Ulf Burman och Björn Lundberg från Svenska Miljöteknikinstitutet för Luft och Vatten forskning/IVL har genom sina kontakter i Sydafrika hjälpt att oss att hitta rätta kunder som har problem med sitt processvatten och vill gå vidare med att lösa det!
Mercatus träffade bl.a. Svenska Ambassaden i Johannesburg och SIDAs representanter samt Nedbanken,kommunledningen i Kapstaden, Newlands bryggeri, Tiger Brands, Stellenbosch universitet som jobbar med att ta fram tekniklösningen inom biogas för vingårdar vid sitt besök. 
Mercatus är mycket nöjda med resultatet hittills, två konkreta kundcase har utkristalliserats vilka vi kommer att gå vidare med i vår förstudie för att i nästa steg kunna leverera vår första anläggning för processvattenrening i Sydafrika.

Jan Kastensson, Irena Butaité, Mercatus, Björn Lundberg, IVL och Willie Hall, FIRI Consulting 

Servicebesök vecka 51

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. Där lotsas du rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.
Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Luciafirande på Mercatus

Årets firande hade rötter i den italienska sången och med inslag av det antika Grekland i klädvalet.

Här ses det glada gänget som lussade på Mercatus, Magnus, Ulrika, Leif G och Peter.

Månader