Ett lyckat Clean Water Sweden AB-möte i Vimmerby

Under två dagar har CWS miljöteknikgrupp, där Mercatus Engineering AB är en av delägarna, träffats för att utforma nya strategier för exportmarknaden och för att uppdatera medlemsföretagen om nya affärslösningar samt möjligheter att samarbeta inom gemensamma projekt - allt för att stärka sina positioner på marknaden genom att leverera total process- och funktionslösning.
CWS fungerar även som en bra informationsöverföringsplattform inom miljöteknikbranschen. Nästa möte är planerat till den 15-16 januari, där bl.a. besök till PEABs gröna huset i Stockholm är planerat.

Bild från första seminariedagen, lunch på Mercatus

Unik teknik för återvinning!

Vår unika process för rening och återvinning av rötrester vid biogasframställning är nu patenterad!
Intresset från branschen är stort och vi ser fram emot att få leverera en första fullskaleanläggning under 2009.
Samtidigt fortsätter vi teknikutvecklingen med ytterligare pilotförsök under 2009, med mål att komplettera och vidareutveckla tekniken för nya områden.

Servicebesök vecka 48

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. Där lotsas du rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.
Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Besök från vår kross-leverantör JBF Maschinen GmbH

Denna vecka har vi besök från en av våra leverantörer från Tyskland, Joachim Farger, han är för första gången i regionen och är mycket imponerad bl a av den svenska naturen.
Vi kommer att få utbildning av krossar och kommer att passa på att göra kundbesök där vi redan levererat Fargers produkter.

   

Servicebesök vecka 47

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. Där lotsas du rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.
Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Månader