Servicebesök vecka 40

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. Där lotsas du rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Miljöteknikmässan 7-9 oktober i Göteborg

Välkommen att besöka vår monter B07:02!

I montern visar vi den nya generationens membranteknik med patenterade högtemperatursystem för keramiska ultrafilter. Tillämpningar finns bland annat inom biogasproduktion, pappers- och kemi-industrin. Naturligtvis visas även vårt breda sortiment för övrig processvätskerening inom industri och värmekraftverk.

Klicka här för att skriva ut din entrébiljett

Mercatus söker patent för ultrafiltreringsprocess vid biogasproduktion

Mercatus har under flera års tid arbetat med utveckling av en ny typ av UF-system. Systemen bygger på kontinuerlig filtrering vid hög temperatur och högt tryck, t ex 150 C och 15 bar. Tillämpningsområden finns bl a inom cellulosaindustri samt aluminiumåtervinning (REAL-processen).

Det senaste tillämpningsområdet är filtrering av rötrest vid biogasframställning. Processen har körts i pilotskala i omgångar under första halvåret med mycket lovande resultat. Mycket höga TS-halter och flux kan uppnås. En patentansökan har lämnats in för att skydda tekniken. Fortsatt utvecklingsarbete bedrivs bl a tillsammans med Mälardalens Högskola och Växtkraft. Mercatus räknar med att få leverera den första fullskaleanläggningen under 2009.

Servicebesök vecka 39

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. Där lotsas du rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Brikettpressinstallation i Hovmantorp

LG-Produktion har i dagarna installerat en brikettpress för att pressa fuktigt aluminiumspån. Ulf Åström har valt att göra denna investering i stället för att bygga tak och valla in ett område för att lagra fuktiga opressade spån.
Nu kan LG Precision hantera restprodukten som torr, nästan massiv aluminium och samtidigt återvinna skärvätska. Vid uppstarten kördes två spånkontainrar för att justera och optimera pressen och redan där visade det sig att det handlar om betydande mängder som kan återvinnas i maskinerna.
Ulf har gjort en helt rätt satsning, värnar om miljön och sparar pengar i form av bättre betalt för torra briketter och återvinning av emulsion. Mercatus gratulerar till satsningen!

Torra, hårda briketter lämnar pressen

En nöjd Ulf Åström framför senaste maskininvesteringen

Månader