Nu börjar det hända saker inom svensk miljöteknik…

Landshövding Kristina Alsér i egenskap av ordförande i Swentec, Sveriges miljöteknikråd, hade under torsdagen bjudit in ca 150 nyckelpersoner från organisationer, myndigheter, företag, branschföreningar och forskarvärlden till Residenset i Växjö för att gemensamt diskutera strategin för svensk miljöteknik.

Landshövding Kristina Alsér inleder strategimötet om svensk miljöteknik

Swentec som är regeringens delegation för miljöteknik, har ett näringspolitiskt uppdrag att utveckla de svenska miljöteknikföretagen. Man ska ta fram underlag för regeringens insatser inom området samt på olika sätt stödja miljötekniksektorn och svenska miljöteknikföretag.
Ska Sverige ta en plats på världsmarknaden måste det finnas en gemensam strategi där roller tydliggörs och där samverkan och fokusering är den röda tråden. Utgångspunkten för diskussionen i Växjö var visionen att Sverige ska ha en drivande roll inom miljöteknikområdet och leverera världsledande lösningar för en hållbar framtid.

Fem övergripande strategiska områden har identifierats.

• Politisk styrning
• Kompetens för hållbar utveckling
• Samverkan
• Kommersialisering
• Affärsmodeller

Diskussioner fördes bl a om kritiska framgångsfaktorer inom dessa områden och resultatet från dessa samtal samt Swentecs förslag till åtgärder kommer att redovisas för näringsdepartementet och näringsminister Maud Olofsson under hösten.

Läs mer om Swentec

Kristina i väntan på att ta emot deltagarna

Deltagarna på väg till konserthuset efter en god lunch

Deltagarna på väg till konserthuset efter en god lunch

                                                     

Servicebesök vecka 35

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. Där lotsas du rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

BIM Kemi Finland investerar i ny reningsteknik

BIM Kemi Finland satsar på membranteknik (ultrafilter keramiska membran) för rening av sitt utgående process- och tvättvatten. Reningsanläggningen levereras under hösten till fabriken i Kouvola.

Servicebesök vecka 34

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. Där lotsas du rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Grattis fru Lundgren!

Ing-Marie Karlsson, vår servicechef - har nu blivit fru Lundgren!

I helgen vigdes herr och fru Lundgren av vår tidigare VD numera Landshövding Kristina Alsér.

Mercatusgänget gratulerar de lyckliga tu!

Månader