Servicebesök vecka 27

 

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. Där lotsas du rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

150-års fest!

 

Anders Adolfsén med fru Marie och Peter Bieberbach firades i midsommarhelgen av bl a  Mercatusgänget. Ett stort grattis!

Servicebesök vecka 26

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. Där lotsas du rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Fullflödesrening på Rolls Royce i Tennfjord, Norge!

Rolls Royce har investerat i en ny anläggning för skärvätskerening och spånhantering. Leverans, drifttagning och utbildning genomfördes tidigt i våras.

Reningsanläggningen är en fullflödesrening som kontinuerligt förser kundens maskin med ren skärvätska.

Systemet är placerat ca 10 meter från bearbetningsmaskinen och består av ett pappersfilter med tanksystem. I tanken finns en matarpump placerad, som förser en tryckhöjningsstation med renvätska.  Tryckhöjningsstationen är installerad vid maskinen och innehåller tre olika pumpar, med tryck upp till ca 70 bar.

Vid maskinen finns även en skraptransportör installerad med pumpförlag och en smutsvätskepump. Transportören grovavskiljer partiklarna och pumpen transporterar smutsvätskan tillbaka till reningsanläggningen.

I leveransen ingick även en komplett elektrisk styrning som samverkar med maskinens styrsystem.

Servicebesök vecka 25

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. Där lotsas du rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar.

Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Månader