Anna Delfin - numera fru Svensson

Vi hurrar och gratulerar det äkta paret - Anna och Magnus Svensson!

Servicebesök vecka 20

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. Där lotsas du rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar. Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Välkommen att se nyheter i vår monter på Verktygsmaskiner i Göteborg!

Mässan i Göteborg pågår för fullt, hallarna är välfyllda av både maskiner och människor. Visar här några bilder därifrån för dig som inte har möjlighet att besöka vår monter.

Montern bemannas resten av veckan av Jan Alsér, Patrik Gustafsson, Joakim Malm, Erkki Lahti och Irena Butatié. Välkommen att träffa dem i Göteborg fram till och med fredag!

VL-filter från Knoll

VL-filter från Knoll - en av nyheterna som visas i montern

                   

En annan nyhet som visas är den fullautomatiserade separatorn från HKS

Servicebesök vecka 19

Om du behöver service eller hjälp och ligger i närheten av vattendropparna ringer du vår växel på telefon 0492-171 00. Där lotsas du rätt och du får direktkontakt med våra servicekillar. Du vet väl att vi servar system både för spånhantering och skärvätskerening för den metallbearbetande industrin?! Och ultrafilter och annan membranteknik för rening och återvinning av processvätskor!

Månader